Navíc propojuje tato témata s řemeslem a uměním. Během festivalu měli návštěvníci možnost zapojit se do kreativních workshopů, poslechnout se přednášky inspirativních tvůrců z celé ČR a zároveň obdivovat jejich výrobky nebo pozorovat proces upcyklace některých kousků přímo na místě.

První den festivalu byl věnován pouze školám. Žáci druhého stupně si při návštěvě festivalu vyzkoušeli práci se dřevem, se šicími stroji, zúčastnili se besed na téma udržitelnosti v módě nebo cirkulace nábytku a workshopu, kde využívali recyklované materiály.

Budějovický re-use festival. Na snímku pracují Z pokoje do pokoje a Ateliér na Tvrzi i při prodeji.Budějovický re-use festival. Na snímku pracují Z pokoje do pokoje a Ateliér na Tvrzi i při prodeji.Zdroj: Magda Havlíčková, Kabinet

Hlavním zájmem Kabinetu CB je snižování velkoobjemového odpadu na území města, především nábytku a dalšího vybavení domácností. Věci, které by zbytečně končily na sběrném dvoře, sbírá, opravuje a vrací zpět do oběhu. Podstatnou součástí jeho aktivit je i osvěta v této oblasti. V menší či větší míře se o upcyklaci různých materiálů a povědomí o možnostech udržitelnosti v mnoha oblastech snaží i další re-use centra i drobní tvůrci. Festival je tak také ideální příležitostí setkat se s osobnostmi z re-use světa, navzájem se obohatit o zkušenosti a navázat spolupráce.

Díky podpoře města, Nadace VIA a Kauflandu ČR se mohla tato akce uskutečnit pro veřejnost zdarma.

Magda Havlíčková, Kabinet CB

Autorce děkujeme za příspěvek.