Žáci 6. tříd pomáhali s ochranou ohrožených druhů vytrháváním malých boroviček na místních písčinách. Zarůstání by písčiny postupně zničilo a ohrožené druhy by z nich zmizely. V druhé části projektového dne si žáci vyzkoušeli různé metody biologického průzkumu, zejména různé typy sítěk pro odchyt vodních i suchozemských živočichů. Část druhů byla na místě určována, takže nálezy přispějí k lepšímu poznání lokality.

Ochranou ohrožených druhů a vzácných společenstev v ledenické pískovně se Calla zabývá dlouhodobě. Biologický průzkum pískovny odhalil v minulých letech výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů. Mimo jiné zde žijí i všechny tři jihočeské druhy čolků, tedy čolek velký, obecný a horský, kuňky a další obojživelníci. Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková a zmije obecná. Z mnoha hmyzích skupin jmenujme především svižníky, majky, samotářské včely a vosy, vážky, vodní brouky a ploštice aj. I mezi nimi najdeme řadu ohrožených druhů.

U budějovického sídliště Vltava se staví nový volnočasový areál.
OBRAZEM: V Budějovicích u Vltavy už dali písek na nový kurt pro beachvolejbal

„Mezi lety 2018 a 2021 jsme v pískovně vytvořili s pomocí těžké techniky několik nových tůní. Čas od času je třeba v pískovně také vyřezat náletové dřeviny, které by jinak zarůstaly místní písčiny a mokřady. Právě ochrana a obnova těchto stanovišť je v ledenické pískovně naším hlavním cílem. Pískovnu ale využíváme také v ekologické výchově a instalovali jsme v ní informační tabuli,“ shrnuje dosavadní aktivity Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven.

Součástí zahájeného projektu nebude jen pokračování biologického průzkumu, ale i projektový den pro ZŠ Ledenice, při němž se žáci zapojí přímo do ochrany lokality, nebo přírodovědná exkurze pro veřejnost.

Děsivý klaun Špína, jeho sprostý růžový kolega Hugo, polonahé akrobatky, zakrvácené jeptišky, punkoví žongléři, evropští a asijští umělci tentokrát přitvrdí. Objevují se poprvé v Budějovicích v nové aranžmá. Bát se budou i silnější povahy.
Ohana horor cirkus přiváží Špínu i kolo smrti. Budějčáci zažijí Poslední nádech

„Důležitou součástí výuky na naší škole je prožitková terénní výuka a poznávání přírody v okolí školy. Snažíme se žáky aktivně zapojit do ochrany cenných biotopů a poznávat v terénu rostliny a živočichy. V pískovně třeba lovíme a určujeme vodní bezobratlé živočichy. Nevadí, že se žáci trochu umažou od bláta a zapotí. O to víc si budou do budoucna pamatovat,“ uvádí učitelka přírodopisu na Základní škole Ledenice Helena Jaloševská.

Další informace a tipy na výlety nejen do zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování či pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/). Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

Jiří Řehounek

Autorovi děkujeme za příspěvek