Po odtěžení kůrovcem postiženého lesa na vrchu Jaslov ležícího severně u obce Řepice se otevřel překrásný výhled do  blízké i vzdálené krajiny. To byl impuls pro Horní Králováky, kteří mají ochranu kulturního a přírodního bohatství za své poslání. Aby tento výhled ještě umocnili, prostřednictvím svých členů, spolupracovníků a podporovatelů z Řepice zde zbudovali vyhlídku.  Dle slov Josefa Bambáska, řepického rodáka tam  ještě v padesátých letech minulého století stála dřevěná rozhledna s kamenným základem, kterou navštěvoval.
Bez nároku na cokoliv, vlastním přičiněním a z vlastních prostředků, které jsou tvořeny převážně členskými příspěvky vystavěli na vrcholu Jaslova , uprostřed mladého porostu oázu k rozjímání nad krásami naší rozmanité krajiny. Vyhlídka kovové konstrukce s dřevěnou podestou a zábradlím otevírá opravdu překrásný výhled , kde Řepice a Strakonice jsou jak se říká jako na dlani. Od východní strany je pak pohled na Písecké hory , který přechází dále  na budějovickou nížinu, vrcholy Kleť, Třístoličník, Boubín, Churáňovský vrch, Popelnou horu,  Javorník a dokonce  až po západně ležící  61 km vzdálený, 1456m vysoký Velký Javor /Groser Arber/ u Bavorské Rudy. To jsou zmíněny samozřejmě jen ty známější cíle, ve skutečnosti jich je ale mnohem více. Na severní stranu směrem na Brdy je výhled omezený díky listnatému porostu, tak se necháme na podzim překvapit po opadání listí, co vše bude ještě možné shlédnout. V očekávání je  pak pohled nejenom na Třemšín.
U vyhlídky Horní Králováci zbudovali lavičku k odpočinku pro znavené příchozí. U vstupu umístili bezpečnostní pokyny, vyčistili a označili přístupové cesty, aby i návštěvník neznalý místních cest zbytečně nebloudil.
A jak je Královákům vlastní, uspořádali důstojné otevření vyhlídky pro veřejnost a to včetně drobného občerstvení. To se konalo v neděli 23. srpna od 15 hodin.
Návštěvnost byla nad očekávání početná. Nejzastoupenější byli samozřejmě příchozí místní a z blízkého okolí, ale cesty nelitovali ani návštěvníci ze západních Čech, budějovicka a asi nejvzdálenější byl účastník  Vojtěch Čech z jihomoravské obce Hrušky. I věková rozmanitost byla pestrá. Společnost byla složena od opravdu malých dětí až po osmdesátníky. Dokonce si tuto akci nenechala ujít ani maminka“ čekatelka“ Jana Maršálková z Cehnic, ve stavu cca 3 týdny před plánovaným porodem.
Za pozornosti všech, se vší důstojností přednesli Horní Králováci v zastoupení Josef Sova, Ivan Vokáč a Vojtěch Liška prostřednictvím svého radního Libora Hlinky z Řepice  starostce Obce Řepice  Vlaďce Tíkalové  „Jaslovský glejt“. Touto listinou s originální pečetí informují hlavu obce  o svém počinu výstavby  a žádají ji o držení pomyslné ochranné ruky nad vyhlídkou,  dále o propůjčení a svolení s umístěním na vyhlídce vlajky obce Řepice a další. Následovalo odhalení originální tabulky se jménem vyhlídky „Jaslůvka“,  její křest a pak už jen slavnostní přestřižení pásky u vchodu k vyhlídce a tím její zpřístupnění pro veřejnost. Tomu, ale ještě předcházelo vztyčení obecní vlajky se symboly zlatého kapra a tří liliových květů  a to za  doprovodu reprodukované hudby - Smetanovy Vltavy v podání moravských přátel Horních Králováků ztvárněné jak jinak než na cimbál a housle.
Následoval potlesk a slova uznání z nejrůznějších úst, která  pak byla  Horním Královákům poděkováním.
Důležitým okamžikem bylo také vyslovení díků Horních Králováků svým podporovatelům a spolupracovníkům, kteří měli s realizací vyhlídky co dočinění. Nemohli opomenout starostku Řepice Vlaďku  Tíkalovou, starostu Radomyšle Luboše Peterku, který jejich práci ocenil přidělením stuhy městyse Radomyšl, bývalého  starostu Řepice Martina Vysokého, bývalého hejtmana Jihočeského Kraje Jana Zahradníka, zástupce Lesů ČR Michala Roučku. Ti všichni k vyslovenému poděkování obdrželi jako poctu originální odznak Horních Králováků.
Počasí se po předchozích parných dnech  umoudřilo a tak si všichni přítomní mohli užívat příjemné odpoledne s krásnými výhledy do okolí z nové vyhlídky Jaslůvka.

Libor Hlinka