Vystavující umělci

Zbyněk Hraba

Antonín Kanta

Martin Manojlín

Tomáš Medek

Petr Palma

Klára Pavlovcová

Miroslav Petřík

Pavel Piekar

Miloš Sláma

Tereza Smetanová

Ladislav Sýkora

Ve dnech 14. až 19. června jsme v Týně po sedmé hostili výtvarné umělce na Sympoziu drobné grafiky. Většina z nich jsou zavedení grafici, kteří vystavují v ČR i zahraničí, členové SČUG Hollar. Propojujícím prvkem nebylo letos téma, ale grafická technika linorytu. Nadpoloviční většina z nich tvoří v technice barevného linorytu, a právě na výstavě bude zajímavé sledovat, jak různě se dá v této technice pracovat. Jediným umělcem ne-grafikem byl Antonín Kanta, který se věnuje geometrické kresbě. V době sympozia tvořil přímo v prostorách galerie, kde měl aktuálně výstavu. Největším přínosem bylo pro umělce osobní setkání a konfrontace, což jim v posledních dvou letech z důvodu pandemie nebylo možné plně dopřát. O to víc si toho, myslím, vážili a užili. Všichni kromě tří zúčastněných nebyli na sympoziu v Týně nad Vltavou poprvé. Je možné, že se do budoucna podoba sympozia promění, věříme však, že v organizaci uměleckých sympozií v našem městě budeme moct nadále pokračovat.

Výstavu grafických listů a kreseb doprovází sochařské dílo Tomáše Medka. Představujeme práci z doby, kdy se zabýval skládáním základního sochařského tvaru – krychle - z drobných předmětů a zároveň její strukturou. Jeho objekty komunikují s díly grafiků právě skrze svoji strukturu. Zvláště nejmenší hřebíková krychle nápadně připomíná kresebné skrumáže Antonína Kanty či šrafuru čar vyrytých do lina.

Doprovodný program k výstavě EXPO Týn 2022

16. července od 16 h ZOOM na EXPO Týn 2022

Komentovaná prohlídka výstavy proběhne za účasti některých autorů v rámci sobotních městských slavností.

15. – 19. srpna Megakuchyňka

Pětidenní výtvarná a naučná dílna pro děti cca od 8 do 13 let.

 

Sympozium drobné grafiky a výstava EXPO Týn 2022 jsou součástí projektu Léto pod zlatým sluncem 2022, který je finančně podpořen Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ, partner projektu Oranžový rok. Za finanční podporu děkujeme také Ministerstvu kultury ČR a společnosti Betonpres a.s. Za spolupráci se patří poděkovat kolegyním a kolegům z MCKV, MěDDM a Komunitního centra Vltavotýnska.

MgA. Petra Svoboda Herotová

kurátorka Městské galerie
Týn nad Vltavou