Dopoledne plné her, zábavy i poučení, tematicky zaměřené na přírodu, připravili pro děti z celého okolí myslivci za podpory obce a jeho tradičního partnera, Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. A to už posedmé v řadě. „Výborná spolupráce obce s myslivci a temelínskou elektrárnou, v tomto případě v rámci programu Oranžového roku, pokračuje a nese své ovoce,“ zdůraznila Trčová.
V malém přírodním areálu s klubovnou, venkovním posezením a rybníkem na okraji Zbudova děti střílely ze vzduchovek, poznávaly stromy, zvěř a ryby. Kdo chtěl, rybařil. Do celé řady aktivit se spolu s dětmi zapojovali i rodiče. Nechybělo opékání buřtů na bezpečném zděném ohništi. „Myslivci jsou často chápáni chybně jen jako lovci se zbraní v ruce, kteří střílejí po všem, co se pohne. My se proto snažíme znovu a znovu ukazovat, že hlavním obsahem naší činnosti je především péče o přírodu a v ní žijící zvěř,“ připomněl předseda Mysliveckého spolku Blata Dívčice Pavel Ježek
Vrcholem programu v myslivecké režii byly ukázky práce s dravými ptáky a jejich technikou lovu, doplněné odborným výkladem známého sokolníka Miloslava Vondrušky ze Zborova u Ledenic. Přestože Vondruška je se svými dravci ve Zbudově pravidelným hostem, vždy něčím novým překvapí. V sobotu to bylo mimo jiné šestitýdenní mládě sovy pálené.

Obyvatelé Dívčic na Českobudějovicku, pod které Zbudov spadá, jsou držiteli neoficiálního titulu startéra letošního ročníku Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny. „První naší obecní akci po třech měsících omezení byl před dvěma týdny dětský den v České Lhotě. A to jsme ani netušili, že jde vlastně o zahajovací akci Oranžového roku. To, že jsme prvními v celém okolí elektrárny, kteří obnovili veřejné akce, jsme netušili. Dodrželi jsme veškerá doporučení hygieniků a všechno dobře dopadlo. Nikdo u nás nebyl nemocný předtím. A není ani nyní,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík. Kdo pro místní předpovídal počasí, ovšem neprozradil.
„Prostě nám nebesa přejí,“ poznamenala s úsměvem dívčická místostarostka Alena Trčová. „Asi máme opravdu kus štěstí. Díky dalšímu výraznému rozvolnění protiepidemických opatření jsme měli snazší přípravu. Ale hlavně jsme tuto akci pro děti mohli uspořádat v původně plánovaném termínu. Na rozdíl od celé řady jiných,“ které byly zrušeny nebo odloženy,“ dodala místostarostka.
Pod hlavičkou Oranžového roku, prostřednictvím kterého Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity měst a obcí v sousedství temelínské elektrárny, se každoročně uskuteční zhruba pět stovek různých akcí. Třiatřicet sídel v jejím třináctikilometrovém okolí si v rámci jeho letošního 14. ročníku mezi sebe letos rozdělí celkem 10 miliónů korun.
Obec  Dívčice, která zahrnuje  místně odloučené části Dívčice ves  a Dívčice  nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou  Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic V současné době má 560 stálých obyvatel.
Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky. Jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v oblasti Blat jsou vždy koncem června tradiční Kubatovy slavnosti.

Petr Pokorný