Původcem stále ještě málo známých a kdysi přísně utajovaných akcí „Kámen“ byla Státní bezpečnost, která tyto nezákonnosti páchala v Československu už krátce po únorovém převratu 1948 až 1951. Akce spočívaly v organizování pastí pro předem vytypované oběti vyprovokované k útěku z Československa. Vše bylo vymyšleno tak, aby StB mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky.

Výstavu doporučujeme navštívit všem. Věříme, že si tak zvláště mladí dokážou lépe představit dobu tzv. studené války a současné složité dění budou moci vnímat v širších souvislostech. Pochopí, že o demokracii se musí neustále pečovat. Autorkou výstavy je Václava Jandečková.

Petra Mašínová, Jihočeská vědecká knihovna

Autorce děkujeme za příspěvek.