Milan Doubrava (1946 –2017) se narodil v Českých Budějovicích, ale dětství strávil v Hrdějovicích. Vystudoval keramickou školu v Bechyni, které vděčil za svou lásku k umění. Rád maloval, ale od 70. let minulého století začal spíše sochařit. Pracoval nejenom se dřevem v mnoha podobách včetně větví a prkýnek, ale též s hlínou, sádrou, betonem, odpadním popílkem, cihlami, papírem a dráty. Své originální sochy doplňoval i dalšími netradičními materiály jako je peří, kosti či kousky umělé hmoty. 
Milan Doubrava byl inspirovaný a spjatý s jihočeskou krajinou. Proto několik jeho velkých soch můžete potkat i pod širým nebem. Například jeho poslední realizaci: sousoší s názvem Šumava Adalberta Stiftera, je umístěné na šumavské Biofarmě v obci Slunečná. Nebo na návrší za Modlešovicemi můžete „potkat“ sochu Modlitba. V této malé vsi u Strakonic Milan Doubrava poslední léta žil a pracoval.
Výstava v Blatné bude otevřena od 4. 7. do 16. 8. denně v době od 10. do 17. hodiny. Návštěvníci uvidí 14 soch Milana Doubravy, které speciálně pro tento prostor vybrala jeho žena Anna Doubravová. I když je to pouhý zlomek tvorby tohoto originálního sochaře, přesto stojí tato malá výstava za návštěvu. A to i proto, že je díky výstavě zpřístupněn ambit a hlavně kaple sv. Michaela, která byla vystavěná na počátku 16. století.
Před kaplí každého uvítá největší socha výstavy s názvem Ora et labora neboli Modli se a pracuj, což je mottem benediktinských mnichů. Dřevěné kolorované sochy Milana Doubravy si budou moci návštěvníci prohlédnout v krásném „syrovém“ prostoru kaple sv. Michaela, a to pod sklípkovou klenbou
Proč jsme v Městském muzeu Blatná iniciovali výstavu Milana Doubravy? Výstavy bývají v kapli pravidelně, a to každé září v rámci Blatenského fotofestivalu. Přes léto pořádá Městské muzeum Blatná výstavy v kapli teprve několik let. V roce 2017 proběhla ve spolupráci s budějovickou Galerií Měsíc ve dne výstava fotografií Daniela Reynka, další rok následovala výstava Na mši místního fotografa Michala Dvořáka. V loňském roce byla představena část výstavy Sakrální prostor pražské Galerie Jaroslava Fragnera o současné drobné sakrální architektuře. Protože dosud nebyla v kapli vystavená trojrozměrná tvorba, oslovili jsme rodinu Milana Doubravy. Na vernisáži, která proběhla v pátek 3. července od 17:00 v ambitu kostela. Uvedla ji Pavlína Eisenhamerová z Městského muzea Blatná. S pásmem básní vystoupil i syn Milana Doubrava za doprovodu saxofonu Anežky Urbanové.

 Pavlína Eisenhamerová, kurátorka výstavy