Zásahy s pomocí těžké techniky proběhly v pískovně v letech 2018 a 2019 a byly doplněné také vyřezáváním náletových dřevin na písčinách. Od té doby biologové provádějí v pískovně průzkum, který je zaměřený hlavně na hmyz a obojživelníky a pomůže při plánování další péče o zdejší faunu a flóru. Letos by měla v pískovně vzniknout ještě jedna tůň. Péči o pískovnu provádí Calla ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU.

„V nových tůních jsme už v prvním roce po vytvoření zaznamenali rozmnožování dvou druhů čolků a také výskyt kuněk, skokanů, užovek nebo mnoha druhů vodního hmyzu. Řada nalezených živočichů patří mezi ohrožené druhy. Péče o taková místa rozhodně pomáhá ochraně biologické rozmanitosti v krajině,“ přibližuje motivaci biologů a ochránců přírody Tomáš Ditrich, entomolog z Pedagogické fakulty JU a Biologického centra AV ČR, který v pískovně sleduje zejména vodní živočichy.

„Také suchozemský život v ledenické pískovně je velmi pestrý. Můžeme zde pozorovat např. mnoho druhů samotářských včel, svižníky nebo jedovaté a ohrožené majky, nápadné brouky s velmi složitým vývojovým cyklem. Proto jsme se rozhodli v obnově písčin a mokřadů pokračovat i letos,“ vysvětluje entomolog Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven a podílí se i na biologickém průzkumu.

 Protože chtějí ochránci přírody přiblížit místní přírodní zajímavosti také turistům a dalším zájemcům, chystají letos také novou informační tabuli. Tipy na výlety nejen do Pískovny Ledenice, ale i do dalších zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování nebo pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“ (http://www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu/). Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

Jiří Řehounek (Calla)