Se svátkem Tří králů bylo a mnohde dosud je spojeno několik zvyků. Vedle tříkrálových koled je nejznámějším zvykem označování příbytků třemi velkými písmeny K, M, B, za nimiž jsou namalovány tři křížky a letopočet. Lidová zbožnost za písmeny vidí legendární jména králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ale jedná se spíš o zkratku latinské věty: 'Christus mansionem benedicat', neboli Kristus ať žehná tento příbytek.
Slova známé koledy připomínají, že na Tři krále chodili dříve také koledníci. Na tento zvyk v posledních letech navazuje známá Tříkrálová sbírka. Církevní kalendář označuje 6. leden nejen jako svátek Tří králů, ale také jako den Zjevení Páně.

Zatímco pro západní církev Vánoce první nedělí po 6. lednu končí, pro značnou část pravoslavných křesťanů 6. lednem vánoční svátky teprve začínají. Den zasvěcený Třem králům je ovšem pro většinu z nás především připomínkou dětství, kdy jsme v Betlémech hledali tři exoticky oděné muže přivážející dary narozenému Spasiteli. 

A tak nám tento den přináší poslední chvíle nejkrásnějších svátků roku, ale zároveň i přítomnost solidarity a sounáležitosti k potřebným a k dětem.

Do kasiček tří králů mohou lidé přispět po celé České republice, obchůzky tří králů se konají do 16. ledna.
Online do kasičky můžete přispět na: www.trikralovasbirka.cz

Například v Chelčicích na Strakonicku lidé  podpořili polovinou vybraných peněz dětské aktivity na Chelčicku a druhou polovinou sociální služby Chelčického domova sv. Linharta.
Ráda bych všem dětským koledníkům i mé kolegyni při obchůzce Petře Tlapové poděkovala za čas a chuť všem rodinám zazpívat a popřát požehnání v novém roce a všem laskavým dárcům děkuji za jejich otevřené srdce a štědrost.

S díky za všechny obdarované v Chelčicích!

Za článek a fotky děkujeme Kláře Kavanové Muškové z Chelčic

Také u vás chodili tři králové? Pošlete nám jejich fotky, rádi je zařadíme do naší galerie. 
Snímky můžete zasílat na e-mail: klara.alesova@denik.cz nebo kamila.smidova@denik.cz. Děkujeme!