V sobotu pokračovalo slavnostním zahájením koledy před hospodou Na Kopečku a vyvrcholilo masopustní zábavou v místní sokolovně. K tanci hrála kapela Doubravanka. 

Ján Honza