Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představují i významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často je přímo ztotožněný i s pocitem domova, historie národa a vlasti.

Dny lidové architektury nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce obcí, odborných institucí a organizací, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví.

Dny jihočeské lidové architektury bývají v Lužnici u Třeboně, sídle Muzea lidové architektury Ludmila, vyhlášeny vždy k výročí narození jedinečného lidového stavitele Jakuba Bursy. Letos to vychází na 24. až 26. července. Zveme širokou veřejnost k účasti na tomto třídenním programu. V pátek, 24.7. od 16 hodin bude v tomto muzeu odhalen Bludný kámen vynálezce Franty Čecha, spolu s Českou pohádkovou akademií a Klubem českých turistů. Současně zde bude pokřtěna turistická vizitka skanzenu Ludmila a předvedeny nejzajímavější exponáty muzea. 

Franta Čech byl lidovým umělcem, šikovným kovářem a také vynálezcem. Nejenže vymyslel řadu důmyslných věciček, ale uměl je i sám vyrobit. Některé se však dochovaly pouze v modelech nebo náčrtech. Jeho ideou bylo přispět k tvorbě ideálního kraje, ve kterém by bylo všechno harmonicky propojeno a ekologicky provázáno. Prý se kdysi přátelil i s knížetem Janem Nepomukem II. ze Schwarzenbergu, se kterým si v tomto dobře rozuměl. 

V sobotu 25. července můžete od 10 hodin zajít do Muzea v Lužnici i s dětmi a užít si celodenní program, který zahrnuje zejména ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, komentované prohlídky expozic muzea, projekci, tematické výstavy a prezentace, hry pro děti a také možnost posezení ve dvoře s občerstvením. Můžete si vyzkoušet jízdu na trakači nebo na vozíku, chůzi na chůdách, zasoutěžit si, zazpívat nebo se i nechat stylově vyfotit. Vstupné je v tento den pouze poloviční a prvních 20 návštěvníků dokonce dostane vybraný nápoj zdarma. 

V neděli 26. července se pak můžete přidat k naší vlastivědné vycházce Okolo Bošilce. Vychází se v 10 hodin z bošilecké návsi. Cesta je dlouhá 12 km a má celkem 15 zastavení s odborným výkladem. Uvidíme tři starobylé návsi a doporučujeme vyfotit si zde ty nejhezčí statky, protože fotky lze do konce srpna zaslat do fotografické Soutěže s Deníkem. Záštitu nad touto soutěží převzal náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Stanislav Kovář