Poradkyně rané péče jsou rodičům psychickou oporou a dětem zapůjčují pomůcky šité na míru přesně tak, jak v konkrétním období svého života potřebují. Rodičům předvedou, co vše se dá s pomůckou dělat, aby dítě prostřednictvím hry dosáhlo rozvoje a pokroku ve vývoji. V rámci Týdne rané péče prezentovala českobudějovická pobočka Společnosti pro ranou péči své aktivity veřejnosti při Dni otevřených dveří.

Všichni zájemci měli možnost podívat se na pracoviště, které již 28. rokem pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí předčasně narozených. V tematicky zaměřených pracovnách poradkyně rané péče názorně ukázaly metody, postupy a speciální pomůcky zaměřené například na včasnou stimulaci zraku novorozených dětí nebo pomůcky určené pro rozvoj kompenzačních smyslů, jako je hmat, sluch a čich. Zrakové terapeutky představily testový materiál a průběh funkčního vyšetření zraku u dítěte, v zatemněné místnosti pak předvedly velmi působivé světelné pomůcky, které používají při zrakové stimulaci. I malý zbytek zraku má totiž smysl rozvíjet a světelné pomůcky jsou pro děti motivací i vhodným stimulem. Součástí prohlídky byla i část věnovaná přípravě dítěte na používání Braillova písma. Velmi milou návštěvou byla jedna z prvních uživatelek služby raná péče, dnes již šestadvacetiletá Šarlota Hambergerová, jejíž rodiče oslovili ranou péči již ve 3 měsících věku dcery kvůli její velmi těžké zrakové vadě. Šarlotu zaujalo vybavení půjčovny hraček, které dnes mohou děti používat a zavzpomínala na doby, kdy si většinu pomůcek museli rodiče doma z dostupných zdrojů vytvářet.

Ač se dnes výrazně zlepšila osvěta rané péče, v našem kraji především díky výborně nastavené spolupráci s neonatologickým oddělením nemocnice České Budějovice, je potřeba stále informovat veřejnost o existenci rané péče. Ideálně by měl informaci o službě předat rodičům pediatr. Mnoho rodičů však stále o rané péči neví a na těžkou situaci po zjištění potíží svého dítěte zůstávají sami. Včasná pomoc rodině a zejména dítěti hraje velkou roli v tom, jak se dítě s následky zdravotních obtíží vyrovná a jak se je podaří minimalizovat, jak se zapojí do mateřské a později základní školy, jaké místo si najde mezi svými vrstevníky. Raná péče je prevence a dobrá volba pro budoucnost dětí se speciálními potřebami. Nebojte se ji oslovit.

Ing. Helena Kolmanová
koordinátorka sociální služby