Shromáždění se zúčastnilo 41 delegátů všech sedmi okresů Jihočeského kraje, kteří zastupovali 1.010 Sborů dobrovolných hasičů, ve kterých je organizováno 45.720 hasiček a hasičů.
Starostou na další pětileté období byl zvolen Jiří Žižka, který tuto funkci již zastával v předešlém období. Za jeho náměstky byli zvoleni Jaroslava Boukalová, starostka Okresního sdružení hasičů Strakonice a Jiří Heinrich, starosta Okresního sdružení hasičů Písek.
Cílem nového vedení Krajského sdružení hasičů je pokračovat v úkolech a práci z předešlého období, zejména pak ve výchově dětí a mládeže, a to nejen po stránce sportovní, ale i v oblasti prevence, na kterou je zaměřeno několik projektů. I nadále budou dobrovolní hasiči úzce spolupracovat s obcemi, kde působí jako významný spolek při pořádání společenských událostí. Spolupráci budeme pak rozvíjet i s kolegy z Hasičského záchranného sboru při řešení mimořádných událostí a situací jako jsou požáry, povodně a jiné živelní pohromy.
Hasiči prostě chtějí i do budoucna naplňovat své motto „Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližšímu ku pomoci“.

Ilona Hrubešová,bKSH Jihočeského kraje