Vedle toho se řada našich hasičů jakožto členů jednotek své obce účastnila na likvidaci rozsáhlých požárů v našem kraji, připomeňme například požár lesa u obce Jetětice nebo požár hal v Ledenicích či požár pneumatik v Borovanech. Všechny tyto požáry byly náročné na vybavení, techniku a fyzickou připravenost všech hasičů včetně těch dobrovolných.

Na sportovním poli reprezentovalo Jihočeský kraj na mistrovstvích republiky 50 závodníků v soutěži družstev a téměř stejný počet i mezi jednotlivci. Výrazným úspěchem jsou medailová umístění našich dorostenců – jednotlivců, přičemž Tomáš Novotný z Jílovic MČR mezi staršími dorostenci vyhrál a přivezl si tak další zlatou medaili. V letošním roce proběhl první ročník Závodu hasičské všestrannosti a brannosti, který byl dříve součástí Hry Plamen. Krajské kolo tohoto závodu proběhlo první listopadovou neděli za pěkného počasí v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově a zúčastnilo se jej 37 týmů z celého kraje v kategoriích dorostenky, dorostenci, smíšené družstvo dorostu, starší a mladší žáci. Dva nejlepší kolektivy z každé kategorie postupují na dubnové mistrovství republiky.

Setkání zasloužilých hasičů kraje 2023.Setkání zasloužilých hasičů kraje 2023.Zdroj: Ilona Hrubešová

Stejně tak jako v předchozích letech se i letos ty nejsilnější hasiči i hasičky utkali v seriálu soutěží TFA O pohár starosty Jihočeského kraje. I tyto soutěže jsou velmi silně obsazené a zejména velmi atraktivní pro diváky. Zároveň jsou velmi dobrou průpravou pro praktickou pomoc při mimořádných událostech. V oblasti prevence pokračujeme již několikátý rok v projektu praktických ukázek zacházení s hasícími přístroji. Tyto ukázky jsou určeny zejména pro naše nejmladší spoluobčany z řad mateřských a základních škol. Do oblasti prevence je každoročně zařazena i výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže, které se každoročně účastní stovky dětí z různých stupňů škol, stejně jako děti z řad mladých hasičů.

Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že naše budoucnost je v našich mladých hasičích, ale stejně tak pamatujeme i na naše starší kolegy, kteří nás k dobrovolnictví a hasiččině přivedli a jsou nám stále vzorem. Ve všech okresech se konala setkání okresních zasloužilých hasičů a v září se pak většina z nich sešla na krajském setkání, které letos pořádalo Okresní sdružení hasičů v Jindřichově Hradci a proběhlo v Nové Bystřici. Kulturně-společenský program byl doplněn o prohlídku místního muzea veteránů.

Mistr ČR Tomáš Novotný.Mistr ČR Tomáš Novotný.Zdroj: Ilona Hrubešová

Závěrem musíme poděkovat těm, kteří naši činnost dlouhodobě podporují, a to jsou Jihočeský kraj, společnost ČEPS, a.s., Nadace ČEZ a Hasičská vzájemná pojišťovna. Díky Jihočeskému kraji podporujeme zejména naše reprezentanty, společnost ČEPS je dlouhodobým partnerem projektu praktických ukázek hasících přístrojů a díky Nadaci ČEZ a Hasičské vzájemné pojišťovně můžeme vybavovat naše sbory technikou a zejména pak mladé hasiče potřebným nářadím. Všem patří naše obrovské poděkování.

Jiří Žižka starosta Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje