Zajímavé vyprávění doprovázené využitím interaktivní tabule s fotografiemi ptáků a jejich způsob života v zimních měsících všechny nadchlo. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, o některé se rádi podělíme. Například, že v současné době se upřednostňuje krmení lojovými koulemi bez sítek, vlastní koule se vloží do závěsu z pletiva, které lze snadno vyrobit nebo jej koupit.
Víme, že největším nebezpečím pro ptáky jsou kočky a dozvěděli jsme se i to, že kos má nejraději jablíčka, dlask svým silným zobákem rozlouskne oříšky, sýkora modřinka nejvíc štípe a střízlík obecný je pěkný vztekloun – má vztyčený ocas.

Už máme jasno i v tom, že krmení můžeme sypat nejen do krmítka, ale i na stříšku. Ptáci se slétávají tam, kde mají nejvíce potravy.

Na závěr besedy byly žákům rozdány materiály od České společnosti ornitologické – Připravte si krmítka, začínáme!

V odpoledních hodinách budou žáci v rámci družiny chodit krmit ptáčky na školní zahradu, tím zároveň prohlubujeme u všech zájem o přírodu. Pravidelně se věnujeme během výuky environmentální výchově.

Po besedě se školáky se pan ornitolog přesunul do mateřské školy, která sídlí též v budově školy. Malé děti se zájmem poslouchali povídání hravou formou určené pro dětské posluchače a prohlíželi si obrázky ptáků. Těšíme se na další setkání v lednu, kdy se zapojíme do akce – Sčítání ptáků na krmítku.

Za zaslání příspěvku děkujeme Daně Ryšlové.