Oficiálního ceremoniálu u sousoší se ujala moderátorská trojice ze Studia Olympie, která zde uvedla zástupce města: starostu Ing. Iva Machálka, místostarostku PhDr. Mgr. Martinu Sudovou a člena rady města pro kulturu a školství Mgr. Jiřího Šáleného. U barokního sousoší promluvili také vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Mgr. Petr Šuleř, plukovník generálního štábu Vlastimil Urban a proběhla zde vojenská mše v podání kaplana Mjr. Mgr. Jana Blažka. Hudebního doprovodu se ujala Ústřední vojenská hudba AČR. Komentovanou prohlídku nově vzniklé stezky vedl Mgr. Jiří Hladeček, vedoucí muzea v Týně nad Vltavou.

Historická část, tzv. „Vojenský tábor“ vznikla pod vedením historického spolku Bílina na hřišti u domu dětí a mládeže v centru města. Návštěvníci nahlédli do života v táboře, představena byla historická řemesla, probíhalo zde ražení pamětních mincí i poutavé byly mimo jiné i pravidelné střelby z historických vojenských děl. Součástí akce byl také koncert příbramské kapely Ginevra.

Na tuto akci byl z Číčenic vypraven „Kafemlejnek“ 310.093 + 5 vozů + postrková lokomotiva, na tuto soupravu pak navazoval historický retrobus Karosa ŠD 11 Evropabus. Oba historické dopravní prostředky bylo možno využít v rámci jízdního řádu po celý den. Sobotní akci ukončily noční střelby z historických vojenských děl. 

Miroslav Bžoch