Jednou ze základních hodnot zdravé lidské společnosti je svoboda. A nejhorší formou sporu je válečná agrese. Bohužel jsme v současné době svědky toho, jak jeden národ musí svou svobodu bránit před svým sousedem, který vůči němu takovou zločinnou agresi rozpoutal. Věc je tím více šokující, že se tak děje v Evropě, nedaleko od nás.

Jsme na druhou stranu také svědky vzedmutí velké vlny solidarity a pomoci. Konkrétní, lidské, samozřejmé. Ta musí trvat až do doby, kdy dobro zvítězí nad zlem a agresoři pochopí, že zabíjení nevinných lidí nepřináší vítězství, ale vlastní zkázu.

Abychom sobě i těm, kteří přijdou po nás, připomněli význam svobody jako nejcennější hodnoty a protože nám není lhostejný osud Ukrajiny, tak jsme se pro ty, kteří odsuzují ruský útok na tuto suverénní zemi, rozhodli vyjádřit náš postoj aspoň symbolickým gestem.

V neděli 20. 3. 2022 jsme v Rudolfově na prostranství za posledním domem v Lesní ulici u cesty směrem k Jarvalu společnými silami zasadili lípu svobody pro Ukrajinu. Zasazení lípy velkolisté proběhlo s laskavým souhlasem vlastníka pozemku, Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše, a tak přibyla lípě svobody zasazené u příležitosti stého výročí založení Československa, také nová sousedka. Má připomínat náš nesouhlas s ruskou agresí a naši podporu boji Ukrajinců o zachování svobodného státu.

Na pamětní destičce vedle stromu je vyryt citát prezidenta Volodymyra Zelenského: „Když dnes budeme mlčet, zítra už tu nebudeme.“

Jaroslav Valevský ml., Náš domov, z.s.