Cestu jsem začal u poutního kostela svaté Anny na vrchu Chlumek a odtud do Kraselova s kostelem sv. Vavřince, nově opravenou bývalou kampeličkou, opraveným bývalým pivovarem přeměněným na sýpku a dvorem, který má ve štítě brány znaky majitelů Dlouhoveských a dál směrem na Tažovice.  Při sjezdu z kopce je odbočka na polní cestu s označením Boží kameny.

Za lesem lze zaparkovat auto a pak pokračovat k lesu. Bohužel pro ty, kteří to tu neznají je značení ke kamenům takřka žadné. To zaniklo při likvidaci zdejších lesů snad z důvodu kůrovce. Kdysi zde byl kříž se směrovkou, ten  leží ulomený u cesty. Je zde pouze mapka okresu Strakonice s uvedením nadmořské výšky. Za touto značkou cca 20 m doprava je lesní cestička (pěšina), po které asi po 150 m do kopce k Božím kamenům dojdete.

Je to mystická skála ve výši 621 m nad mořem. Toto tajemné místo, o kterém píše Pavel Kozák ve své knize Tajemná místa… vydává značné množství energie a proto se nedoporučuje zdržovat se zde delší dobu, protože nejsme stavěni na takový silný příjem energie a někdo by mohl mít zdravotní problémy. K místu se vztahuje i řada příhod. Po půl hodině raději místo opusťte. Někomu energii dodá jinému naopak. Procházka je to pěkná s možností pokračovat po silnici dolů do Tažovic se zámkem a starým mostem. 

Jan Malířský