Týden ve znamení čarodějnic jsme si užili i u nás ve školce v Žimuticích. Celý týden jsme se převlékali za čarodějnice a čaroděje, dozvídali jsme se o tradicích a zvycích, které se pojí s tímto svátkem. Míchali jsme lektvary, vyráběli čarodějnice z měchačky, hráli si pohybové hry, zpívali čarodějnické písničky a nejen to. Vrcholem našeho týdenního čarodějnického učení bylo páteční závěrečné složení čarodějnických zkoušek. Splnili jsme všechny úkoly, které nám hlavní čarodějnice zadala. Například jsme skákali přes „oheň“, prolézali pavoučí sítí, závodili ve skocích na koštěti a v pytli, abychom získali výuční čarodějnický list a mohli si zařádit na čarodějnickém reji.

Předškoláci a učitelky z MŠ Žimutice