Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT se v rámci projektu Sportuj bez sázek zaměřuje na specifickou prevenci ve sportovních klubech mládeže. Rodiče mladých hráčů a trenéry prostřednictvím besed informuje o rizicích sportovního sázení. Poradna už realizovala besedy ve čtyřech sportovních klubech, kterými oslovila přes devadesát lidí. Mezi prvními kluby, které se do projektu zapojily, bylo prvoligové SK Dynamo. Vůbec poprvé si tak někteří rodiče mohli otevřeně promluvit s odborníkem na závislosti o všem, co je ohledně sportovního sázení zajímá. S činností poradny a s dalšími informacemi o problémovém sázení byli na besedách seznámeni také trenéři. Ze zkušeností terapeutů vyplývá, že sázení se ve sportovních kolektivech objevuje často. Mladí lidé přitom často nemají základní informace o rizicích a ani o příznacích problémového sázení. Statistiky Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT ukazují, že většina lidí závislých na sportovním sázení sama aktivně sportuje, nebo se o sport zajímá. Nejčastěji přitom pochází z prostředí fotbalu. „Z našich zkušeností vyplývá, že mladí hráči nejsou schopni si svůj problém přiznat a těmi, kdo nás nejčastěji žádají o pomoc, jsou jejich rodiče. Projekt proto cílí na rodiče mladých sportovců, kteří mohou ovlivnit chování svých dětí a také bývají těmi, kdo zaznamenají první problémy. Zároveň však často nevnímají sázení jako problém a bagatelizují ho v porovnání s jinými problémy, jako jsou drogy nebo alkohol,“ říká Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT. Lektoři z týmu specializovaných pracovníků na besedách rodičům také poradí, co dělat v případě potíží. Projekt Sportuj bez sázek vznikl kvůli alarmující situaci ve smyslu výskytu rizikového hazardního hraní u mladých sportovců. V posledních třech letech činnosti Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT tvoří sázkaři zhruba polovinu všech klientů.

Kateřina Malečová Suková