Škodova díla jsou stopy každodennosti v geometricko-abstrahované podobě. Slavnostní zahájení výstavy Stopy se bude konat v sobotu 2. července od 15 hodin, výstavu uvedou ředitel Alšovy jihočeské galerie, Aleš Seifert a kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová.

Michal Škoda je rodákem z Tábora (*1962), v jižních Čechách také žije, tvoří a je tu doma. Rok narození ho řadí ke generaci, která nabývala životní i umělecké zkušenosti v nesvobodě socialismu, aby pak formovala a hájila své místo v pluralitě postmodernismu. „Škoda se považuje za autodidakta a celoživotně zůstává solitérem, který se vydal vlastní cestou ve všech oblastech své činnosti. Nepodléhá trendům a jeho umělecká tvorba je od počátku individuálně koordinovanou cestou, kterou určují jen vnitřní mechanismy, motivace a výjimečná vůle k sebevzdělávání,“ představuje autora kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová. K poznání a zacílení Škodovy pozornosti dochází neustálým hledáním a nacházením v širokém spektru zájmových oblastí od současného umění a architektury, přes poezii, hudbu a současný tanec.

Stopy jsou znamení aktivity, otisky působení, záznamy střetů ducha a hmoty. Ve spojení s místy jsou pozůstatky událostí, průsečnicemi bytí s nebytím. Stopy v rytmu mohou být tancem nebo rituálem, v jiné pravidelnosti každodenností. Můžou směřovat k určitému poznání a komunikaci, nebo být nesmlouvavé tiché šifry. Běžně jsou zanechány oboustranně do jsoucna i existence. Stopy ve výtvarném umění jsou trofeje nebo šrámy z bitev mezi objektivitou makrosvěta a subjektivitou mikrosvěta uměleckých vizí. Ve spojitosti s individuem jsou záznamy vnímání, paměti, akce, transformace, kontemplace nebo jen čisté radosti z tvoření.

„Michal Škoda prožívá, přemýšlí, neustále zaznamenává, transformuje a umělecky interpretuje prostor, ve kterém se pohybuje,“ doplňuje Silvia L. Čúzyová. Prostor je pro něj důležitý a skýtá "nekonečné teritorium témat". Oslovuje ho specifická atmosféra a prožitek míst s neuchopitelným duchovním rozměrem a přesahem, které potkává na svých cestách, nebo třeba i na procházce v okolní krajině. Archivuje své bytí a každodennost do černobílých obrazů.

V osobě Michala Škody se nedělitelně vážou dvě odbornosti a funkce – umělec a kurátor. Vedle své autorské tvorby působí od roku 1998 jako hlavní kurátor Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem. Doposud zde připravil více než 180 výstav předních domácích a zahraničních autorů. V roce 2016 získal Čestné uznání ceny Architekt roku a v roce 2017 cenu za Výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu.

K výstavě vzniká kniha, na které se podílí grafik Robert V. Novák.

Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 3. 7. – 20. 11. 2022, otevřeno denně, červenec – říjen 9:00 – 18:00 | listopad 9:00 - 16:00. Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144.

Paulina Skavova