Základní lidská práva a svobody jsou plně ustanoveny ve Všeobecné listině základních lidských práv a svobod, která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948 v Paříži ve Francii.

Osvětové pouliční akce proběhly v 5 městech ČR – Praha, Tábor, Brno, České Budějovice a Plzeň. Tuto aktivitu osobně podpořilo několik dobrovolníků, kteří veřejnosti v ulicích měst distribuovali vzdělávací brožurky s 30 základními lidskými právy a hovořili s nimi na téma lidských práv a svobod.

Reakce veřejnosti byly velmi pozitivní. Mnoho občanů osobně potvrdilo, že dodržování, respektování a znalost lidských práv je velmi důležitá součást našich životů a plně si uvědomují, jak současná doba ovlivňují právě oblast lidských práv a svobod. Mnozí jsou současnou situací velmi znepokojeni a podporují myšlenku naší aktivity, která je v současné době velmi důležitá.

Společnými silami dobrovolníci rozdali do rukou veřejnosti přes 5000 brožurek s 30 lidskými právy s odkazem na webové stránky 30lidskychprav.cz, kde se lidé mohou dovědět více o základních lidských právech a svobodách, které náleží každému člověku.

Spolek Mládež za lidská práva, z.s. je součástí mezinárodního úsilí o zvýšení povědomí o 30 základních lidských právech garantovaných Všeobecnou deklarací lidských práv.

Alena Račanová, Koordinátor aktivity