Vážení spoluobčané, Vážení hosté.

Dovolte mi, abych Vás přivítala na slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice se zázemím a bytového domu č.p. 95, který do nedávna sloužil právě jako hasičská zbrojnice a obecní úřad, které se koná u příležitosti 630. výročí prví písemné zmínky o naší krásné obci. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme oslavy museli připravit jen v omezené míře, ale věřte, že ne s menším úsilím.

Zvláště srdečně mezi námi vítám pana plk. Doc. JUDr. Františka Vaveru, náměstka generálního ředitele HZS ČR, Ing. Jana Bartoška poslance PS ČR, Mgr. Jaroslava Větrovského poslance senátu ČR, Ing. Tomáše Jirsu senátora za náš volební obvod, plk. Ing. Lubomíra Bureše ředitele HZS Jihočeského kraje, pátera pana Pavla Bicka, velitele JSDHO Strážkovice, starosty okolních obcí a v neposlední řadě Ing. Jana Špačka a Evu Gregorovou naši projekční dvojku, kteří mají obě stavby jak po stránce projektu, tak stavebního dozoru na svědomí, pana Mgr. Jířího Žižku a Jiřího Roška majitele firmy CATMAN, kteří nám naši zbrojnici postavili a pana Václava ROHA majitele firmy RM-BAU, kteří se zasloužili pro změnu o stavbu Bytového domu.

Nechci ani nesmím zapomenout na pana Ing. Miroslava Homolku, který s námi obě stavby po stránce dotací připravoval od počátku až do konečného vyúčtování a na všechny dělníky a stavebníky kteří se na obou stavbách podíleli svou poctivou prací a díky nimž teď můžeme být hrdi na to, že Strážkovice jsou opět krásnější.

Investice do naší nové hasičské zbrojnice činila přes 11,5 mil. Kč. Náš velký dík patří především Ministerstvu vnitra České republiky, které přispělo na výstavbu požární zbrojnice částkou 4,358 mil. Kč a Jihočeskému kraji který přispěl částkou 2,820 mil. Kč a spoluúčast obce Strážkovice činila cca 4,5 mil. Kč.

Investice do bytového domu činila cca 16 mil. Kč. Ministerstvu financí ČR, přispělo na tento projekt částkou 10 mil. Kč a obec Strážkovice se podílela částkou 6 mil. Kč. Obec Strážkovice se dílky poskytnutým dotacím nemusel zadlužit a prostředky na spoluúčast hradila ze svých zdrojů.

Toto jsou jen nejviditelnější příklady naší činnosti, obec Strážkovice mimo běžné investice do oprav letos uvedla do zkušebního provozu novou ČOV a ještě tento rok nás čeká rekonstrukce veřejných prostranství před Multifunkčí budovou a právě před novým bytovým domem. 

Za celou dobu mého starostování se snažím, aby se o naši obci vědělo, jak vzkvétá, jak se rozšiřuje, aby všichni v okolí věděli, že Strážkováci se snaží. I když se ne vždy vše povede, jak bychom si představovali nebo si přáli, věřte, že celé zastupitelstvo dělá maximum pro to, aby se u nás ve Strážkovicích žilo lépe a lépe. Vždy, než předložím zastupitelstvu návrh na nějaké úpravy či přestavby v obci, představuji si, co by tomu řekli naši prarodiče a prapředci, kteří obec budovali, zda tam někde nahoře spokojeně pokyvují, nebo hrozí dolů a chytají se za hlavu, a zase naopak co řeknou jednou naše vnoučata a pravnoučata, jestli uznají, že jsme jim zanechali obec, kde se jim dobře žije, anebo nás znectí. V archivu obce můžete vidět spoustu fotografií kde je zdokumentována stavba bývalé hasičárny a obecního úřadu a stavba kulturního domu, jehož součástí je hasičárna nyní. Na nástěnkách si pak můžete připomenout stav těsně před přestavbami a stav nynější.

Nesmím zapomenout na poděkování našim dobrovolným hasičům, z kterých se rekrutují noví členové Zásahové jednotky obce Strážkovice. Mám radost z jejich skvělé reprezentace naší Obce nejen v pohárových a krajských soutěžích ale i na Mistrovství republiky v požárním sportu i díky nim se ví, že v malé obci na jihu Čech, která se jmenuje Strážkovice je spousta úspěšných, aktivních a pracovitých lidí. Mám velkou radost, že družstvo mužů naši obec bude již po druhé reprezentovat na Mistrovství republiky v požárním sportu, a ať dopadnou jakkoli už teď jsou pro mě vítězové.

Když jsme předloni museli nechat pokácet naši památnou lípu, přála jsem si, aby ji tu alespoň kousek zůstalo jako odkaz předků, a proto mi dovolte, abych našim hasičům předala patrona všech hasičů svatého Floriána a znak obce Strážkovice, kteří jsou z této lípy stoleté lípy vyřezáni, a tím tady alespoň malý kousek odkazu našich předků stále zůstává. Věřím, že nás sv. Florián ochrání před všemi nebezpečími. 

Závěrem dnešní slavnostní příležitosti bych ráda předala slavnostní praporovou stuhu našim dobrovolným hasičům, aby i oni mněli památku na tento památný den. Našim milým hostům pak pamětní medajli obce Strážkovice.

Věřím, že námi investované prostředky jsou ku prospěchu všem našim občanům a přestavba starých nevyhovujících prostor je účelná a veřejnosti prospěšná, o čemž se nyní můžete sami přesvědčit.

Hana Halamová