"Králové navštívili kostel svatého Jana Nepomuckého a slyšeli jak třicet let po jejich návratu domů Pán Ježíš vstoupil do vod Jordánu, Duch svatý na Něho sestoupil v podobě holubice a Bůh Otec oznámil: Toto je můj milovaný Syn, v Něm mám zalíbení! Čtvrtý král symbolizoval dnešního člověka, která se přišel také poklonit Mesiášovi," řekl otec Tomas, hlubocký farář. 

Tomas van Zavrel