Každá ze tří knížek je souborem dvanácti rozhovorů s populárními a zajímavými osobnostmi jižních Čech. První z nich byla nazvána Stopy v jihočeské kultuře aneb Ohlédnutí s Múzami a je věnována regionální kultuře a jejím vybraným představitelům. Výhradně ženským účastnicím je pak vyhrazena kniha druhá s názvem Ženy s odvahou, přibližující tucet žen různého věku a postavení, které se dokázaly svou vytrvalostí a schopnostmi zapsat do jihočeské současnosti. A třetí, nejnovější publikací, která vyšla na sklonku loňského roku, je titul Jak nepromarnit život, obsahující rozhovory s představiteli různých povolání a zaměření, kteří na svém postu dosáhli nesporných úspěchů.

V besedě za účasti zapojených autorů z řad novinářů (M. Cirmaciu, F. Šmaus, S. Wróblová, H. Hosnedlová, R. Gális) bude dán prostor i některým respondentům, kteří přislíbili účast, jako jsou kuchařský mág Petr Stupka, dlouholetý sládek českobudějovického Budvaru Josef Tolar, běžec a trenér Miroslav Šimek, archeoložka Zuzana Thomová nebo pilot Slávek Martenek. Kromě toho také návštěvníci budou moci pokládat otázky jak autorům rozhovorů, tak respondentům a bude i možnost si zmiňované tituly zakoupit za jednorázově sníženou cenu.

Hanka Hosnedlová