Vystavovat na expozici Z duše: fotografie a obrazy v českobuděovické restauraci Solnice budou fotografové Jana Vitková (Kocumová) a Harry a malíři Alice Kotounová, ATTARTE a Daniel Becher. Výstava potrvá do konce října, některé objekty bude možné zakoupit a přímo podpořit jejich autory. Vernisáž i výstava jsou určeny pro širokou veřejnost, vstup bude zdarma.

Další akcí bude v úterý 11. října v 17 hodin beseda na téma Slyšení hlasů, také v restauraci Solnice. Diskutovat o tom, proč slyším hlasy a jak to zvládat, budou Eva a Tomáš, kteří mají vlastní zkušenost se slyšením hlasů, a Romana a Kateřina, které zakládaly svépomocné skupiny ve Strakonicích a v Českých Budějovicích. Besedu bude moderovat Eva Kadlčáková z Českého rozhlasu České Budějovice. Beseda je určena pro širokou veřejnost, vstup bude zdarma.

Následuje ve středu 12. října od 9 do 18 hodin Den otevřených dveří na jednotlivých pracovištích FOKUSu v Budějovicích i v Českém Krumlově. Přijít může kdokoliv, koho zajímá péče o duševní zdraví, potřebuje se poradit o pomoci pro někoho blízkého či pro sebe sama. Nebo jej zajímá, jak to ve FOKUSu vypadá? Den otevřených dveří je určen pro širokou veřejnost, vstup bude zdarma.

  • Novohradská 71, České Budějovice – hlavní sídlo organizace, Komunitní tým a Programy denních aktivit
  • Branišovská 15/4, České Budějovice – chráněné BYDLENÍ K-PAX
  • Nad Nemocnicí 424, Český Krumlov – Komunitní tým a Programy denních aktivit
  • Ve čtvrtek 13. října v 18 hodin začíná výstava Keramika a sklo spojená s charitativní dražbou ve prospěch služeb pro lidi s duševním onemocněním, Galerie Burian v Č. Budějovicích na adrese Dr. Stejskala 8. Autorem výstavy je Tomáš Burian. Dražbu moderuje Luboš Voráček z Českého rozhlasu České Budějovice. Vstup na akci je pro pozvané, novináři jsou samozřejmě vítáni.

Děkujeme za poskytnutí fotek a příspěvku Věrce Michalcové