„Kubata patří ke Zbudovským Blatům stejně neodmyslitelně jako mlhy a selské baroko. Nás navíc těší potvrzení faktu, že Kubatovy slavnosti jsou jednou z tradičních a současně i nejvýznamnějších společenských akcí v celém okolí. Společně se zde setkávají nejen obyvatelé mnoha okolních obcí, ale také, samozřejmě v menším měřítku, výletníci z celé republiky,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Mezi návštěvníky bylo možné potkat například starostu nedalekého Pištína Jaroslava Havla, starostu Sedlce Jaroslava Houbu, starostu Zahájí Josefa Kazíka, starostu Nákří Miloslava Jodla či starostu Zlivi Radka Rothschedla.

Kubatovy slavnosti odstartovala ve 13 hodin bohoslužba celebrovaná kaplanem Miroslavem Šaškem ze Strakonic. Následovalo položení věnců k soše Jakuba Kubaty, která zde byla odhalena před 118 lety.

V kulturním programu, před půlnocí završeném diskotékou, se návštěvníkům představila dechová kapela Netolička, Blaťácký soubor Ševětín, folklorní soubor Doudlebánek, taneční soubor Pištínské baletky a taneční skupina Danceline. O dětský program se postaralo divadlo Divoloď a dobrovolní hasiči. „Bouřky na sobotu nám přípravy tvrdě zkomplikovaly, ale naštěstí se počasí umoudřilo a naše úsilí se vyplatilo. Všichni návštěvníci slavností byli spokojeni. A to je to hlavní,“ zdůraznil Stulík.

Dal hlavu za Blata

O Kubatových činech a mučednické smrti se dodnes vedou v historických kruzích spory. A co se vlastně tehdy na Blatech odehrálo, není jisté. Selská rebelie údajně začala, když Adam z Hradce začal sedlákům upírat práva volného užívání Blat, dříve jim udělená Petrem z Rožmberka. Zvedla se vlna odporu a vůdcem nespokojených se stal zbudovský rychtář Jakub Kubata. Vzpoura však byla potlačena a statečný rychtář byl na břehu

Soudného potoka, kousek od dnešního pomníku, 20. dubna 1581 popraven. Odtud známé rčení: „Kubata dal hlavu za Blata“.

Jeho památník podle návrhu sochaře Václava Suchomela byl odhalen v roce 1904 za účasti více než 30 tisíc lidí nedaleko Zbudova u Bezdrevského neboli Soudného potoka a každoročně byl k tomuto jubileu hojně navštěvován lidmi. V 90. letech minulého století byla tradice zbudovských Kubatových slavností znovu obnovena. V roce 2008 prošel pomník kompletní rekonstrukcí a o jeho údržbu, včetně okolí, se stará obec Dívčice.

Obec Dívčice, která zahrnuje místně odloučené části Dívčice ves a Dívčice nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic V současné době má 560 stálých obyvatel.

Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky. Jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v oblasti Blat jsou vždy koncem června tradiční Kubatovy slavnosti.

Miroslav Stulík