Oba starostové svůj neplánovaný a spontánní krok na místě konzultovali s vedoucím komunikace jaderných elektráren ČEZ Petrem Šuleřem, který při zahájení slavností u Zbudova, místní části Dívčic, zastupoval energetiky coby partnera akce. „Přiznám se, že mě to nejen překvapilo, ale i dojalo. Je potěšující vidět, že si mezi sebou dokážeme pomáhat. Solidarita je naší nadějí i důkazem vyspělosti a skvělých sousedských vztahů,“ konstatoval Šuleř.

Už v průběhu čtvrtka 24. června po ničivých nočních bouřích Nadace ČEZ prostřednictvím elektrárny Temelín přislíbila rychlou pomoc obcím v její těsné blízkosti, které postihly extrémní bouřky. Po událostech na Hodonínsku správní rada nadace operativně rozhodla o mimořádném uvolnění celkem 10 milionů korun.

„Samozřejmě, že tak silná bouře se u nás bez následků neobešla, ale ve srovnání s Dřítní jsou naše škody naprosto nepatrné,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík. Iniciátorem myšlenky pomoci sousední obci byl starosta nedalekého Nákří Miloslav Jodl. „Žijeme spolu, těsně vedle sebe. Myslím si, že právě takto by se k sobě měli chovat všichni dobří sousedé,“ řekl Jodl.

Ke Zbudovským Blatům patří Kubata stejně neodmyslitelně jako mlhy a selské baroko. Znovu to potvrdily slavnosti u pomníku legendárního rebela na louce nedaleko Zbudova, na něž dorazilo v sobotu 26. června šest až sedm stovek návštěvníků. „Kubatovy slavnosti jsou jednou z tradičních a současně i nejvýznamnějších společenských akcí v celém okolí. Setkávají se zde nejen obyvatelé mnoha okolních obcí, ale také, samozřejmě v menším měřítku, výletníci z celé republiky,“ poznamenal Stulík.

Slavnosti odstartovali ve 13 hodin starostové čtyř obcí z lokality Zbudovských Blat. Starosta Dívčic Miroslav Stulík, Nákří Miloslav Jodl, Pištína Jaroslav Havel a Sedlce Jaroslav Houba, položení kytice k soše Jakuba Kubaty, která zde byla odhalena před 117 lety. 

Následovala bohoslužba, již celebroval administrátor Římskokatolické farnosti Bílá Hůrka Pater Štefan Ján Nemec. V kulturním programu, před půlnocí završeném diskotékou, se návštěvníkům představila známá jihočeská dechová kapela Netolička, folklorní soubor Doudlebánek, Dětský folklorní soubor Lišováček, taneční soubory Bystřina a Pištínské baletky, taneční skupiny Danceline a High heels. O dětský program se postaralo divadlo Divoloď a dobrovolní hasiči.

Dal hlavu za Blata

O Kubatových činech a mučednické smrti se dodnes vedou v historických kruzích spory. A co se vlastně tehdy na Blatech odehrálo, není jisté. Selská rebelie údajně začala, když Adam z Hradce začal sedlákům upírat práva volného užívání Blat, dříve jim udělená Petrem z Rožmberka. Zvedla se vlna odporu a vůdcem nespokojených se stal zbudovský rychtář Jakub Kubata. Vzpoura však byla potlačena a statečný rychtář byl na břehu Soudného potoka, kousek od dnešního pomníku, 20. dubna 1581 popraven. Odtud známé rčení: „Kubata dal hlavu za Blata“. Podle některých historiků však Kubata nezemřel, podle jiných není jisté, že se jmenoval Jakub a podle dalších dokonce ani neexistoval.

Jeho památník podle návrhu sochaře Václava Suchomela byl nicméně odhalen v roce 1904 za účasti více než 30 tisíc lidí nedaleko Zbudova u Bezdrevského neboli Soudného potoka a každoročně byl k tomuto jubileu hojně navštěvován lidmi. Odhalení památníku se zúčastnil i Karel Klostermann, který se ve svém románu Mlhy na Blatech zmiňuje o Kubatovi při vyprávění zbudovské babičky. V 90. letech minulého století byla tradice zbudovských Kubatových slavností znovu obnovena. V roce 2008 prošel pomník kompletní rekonstrukcí a o jeho údržbu, včetně okolí, se stará obec Dívčice.

Obec  Dívčice, která zahrnuje  místně odloučené části Dívčice ves  a Dívčice  nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou  Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic V současné době má 560 stálých obyvatel.

Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky. Jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v oblasti Blat jsou vždy koncem června tradiční Kubatovy slavnosti.

Miroslav Stulík