V rámci dlouhodobého projektu se v pondělí 24. října 2022 dobrovolní hasiči a studenti Střední školy polytechnické, obor požární ochrana, vydali do Petříkova, aby zde žákům a dětem ze základní a mateřské školy v praxi ukázali, jak a nač používat jednotlivé druhy hasicích přístrojů.
Tyto ukázky dělají jihočeští dobrovolní hasiči v rámci celého kraje již několikátým rokem. Pro rozjezd projektu jsme jako sponzora získali našeho častého podporovatele společnost ČEPS, a.s. Naše vize osvěty široké veřejnosti je zaujala, a tak jsme za jejich podpory mohli s ukázkami začít.

Z počátku byla akce určena zejména pro kolektivy našich mladých hasičů, ale postupně jsme přidali i ukázky pro širokou veřejnost. A když v letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační titul „Specifické aktivity – akce se ZŠ a SŠ“ se zaměřením pro školy, bylo nám hned jasné, komu budou další ukázky určeny.

Petříkovská škola byla pro začátek vybrána jako ideální, a to s ohledem na velikost této vesnické školy (dvě třídy žáků prvního až pátého ročníku plus dětičky z mateřské školy). Úvodem studenti předvedli dětem teoretickou část, zaměřenou na popis a způsoby použití jednotlivých hasicích přístrojů. Poté si všechny děti vyzkoušely použití pěnového, práškového a vodního přístroje.

Na závěr mají studenti se svým učitelem připravenou praktickou ukázku z běžné praxe, a sice vznícení oleje při vaření. Děti se tak dozvěděly, že vodou se olej rozhodně nehasí a měly na vlastní oči možnost vidět, co se stane v případě, že vodu na hořící olej použijeme.


Závěrem chceme za Krajské sdružení hasičů poděkovat studentům SŠ polytechnické v čele s jejich učitelem Honzou Nýdlem a také panu řediteli petříkovské školy Václavu Tröstlovi s jeho učitelským sborem. Veliké díky patří všem  zmíněným sponzorům a podporovatelům jihočeských dobrovolných hasičů.

Za zaslání příspěvku děkujeme Iloně Hrubešové.