I přes nepříznivé deštivé počasí se akce zúčastnilo mnoho návštěvníků, kteří měli možnost dozvědět se více o středověkých kovářských technikách, vyrazit si u mincíře svůj vlastní groš nebo zjistit, jak se odlévaly olověné kule do středověkých palných zbraní. Po celý den byli návštěvníkům k dispozici kováři ze sdružení Danar a ze spolku Arrigos, mincíř Petr Suchomel ze spolku Tempus artificum a členové Císařského regimentu z Tábora. Akce se konala v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika.  

Další akce se uskuteční 4. července a bude zaměřená na středověké hrnčířství a výrobu keramiky, následně pak 11. července proběhne akce Sklářské řemeslo ve středověku a dnes. Na srpen jsou plánovány další akce zaměřené na jiná řemesla, ale třeba také na hudbu, lovectví a sokolnictví ve středověku. 

Gabriela Zemanová, Archeoskanzen Trocnov