České Budějovice - Dvě desítky zástupců vedení dětských domovů, kraje, města i soukromého sektoru se ve čtvrtek 21. listopadu sešly u kulatého stolu při akci Začni správně na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Hlavním tématem byla problematika odcházení dětí se sníženým intelektem z dětských domovů.

„Zvolili jsme téma, které trápí asi všechny dětské domovy nejen na jihu Čech. Najít řešení, které bychom mohli uplatnit u většiny mlaďochů se sníženým intelektem, není jednoduché. Přesto několik návrhů padlo,“ popisuje koordinátorka projektu Začni správně pro jižní Čechy Ivana Longinová. „Při diskusi jsme narazili na několik problémů, které většinou vycházejí z legislativy. Sociální pracovník se o mladého člověka, který odchází z dětského domova, přestává starat po dosažení jeho plnoletosti, následná péče je nedostatečná nebo spíše žádná. Mladý člověk se může obrátit na kurátora pro dospělé. Ty jsou ale vytížení například lidmi, kteří se vrací z výkonu trestu,“ říká manažerka projektu Začni správně pro Čechy Dominika Šenková.

„My jako kurátoři pro dospělé bychom neměli mít na starosti mladé lidi, kteří odešli z dětských domovů. Měli by přecházet do péče sociálního pracovníka obce či města s rozšířenou působností. Není to naše cílová skupina,“ vysvětluje kurátorka Ludmila Švehlová. Pro mladé lidi opouštějící dětský domov je zásadní najít vhodné zaměstnání a bydlení. To je pro ty, kteří mají podprůměrnou mentální vybavenost bez následné pomoci prakticky nemožné. „Začni správně následnou péči zajišťuje, ale pro mladé lidi, kteří propadají sítem sociální služby, což jsou ti, kteří na tom nejsou tak špatně, aby jim byla odebrána svéprávnost, ale zase na tom nejsou tak dobře, aby dokázali sami například hospodařit s penězi, je ze začátku nutná téměř neustálá doprovodná péče. Ta by měla být zajištěna legislativně,“ domnívá se Dominika Šenková.

Začni správně má mentoringový program, který částečně takovou službu supluje. Není ale možné, aby mentoři měli nad mladým člověk čtyřiadvacetihodinový dohled. „Mentor samozřejmě pomůže v praktických i citových záležitostech, je to parťák, který tu pro mlaďocha je, kdykoliv potřebuje radu, mlaďoch ale musí zvládat běžné úkony,“ říká koordinátorka mentorů pro Čechy Eva Andrés. „Té běžné rutině se naučí mladý člověk se sníženými mentálními schopnostmi opakováním. Máme zkušenost, že po nějaké době zvykání na povinnosti jsou naši klienti schopni fungovat samostatně,“ popisuje Drahomíra Blažková z chráněného bydlení Otevřená okna, kde nalézají pomoc klienti s vysoce podprůměrnou mentální vybaveností. Je to ale možnost, kterou nemohou využít odcházející mladí bez alespoň částečně omezené svéprávnosti. Pro ty je těžké najít jinou alternativu.

„Řešíme nedostatek startovacího bydlení, které by pomohlo mladým natrénovat samostatný život,“ říká Vilém Fink, ředitel dětského domova Zvíkovské Podhradí. „Měli bychom se zamyslet, jak se dívat na dítě z dětského domova jako na dítě v sociálním ohrožení,“ dodává Miroslav Kouřil, ředitel dětského domova v Boršově.

Veškerými podměty a návrhy na změnu, které ve složité problematice odcházení dětí se sníženými mentálními schopnostmi z dětských domovů u kulatého stolu v Českých Budějovicích od odborníků zazněly, se bude zabývat poslankyně Monika Červíčková, která poskytla záštitu nad kulatým stolem projektu Začni správně. Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život. Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela "normální život" - mít práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání běžných situací, život mimo rizika jako je např. dluhová spirála. Realizátorem projektu je yourchance, obecně prospěšná společnost, jejímž smyslem fungování je kromě oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy také prosazování potřebných změn v oblasti výuky finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ.

Jana Fajfrová