Do zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu „přilákala vůně čerstvého jehličí“ zhruba tři desítky předškoláků a školáků z Dívčic a okolí. „Před začátkem adventu pořádáme pravidelně Vánoční dílnu, kde děti za pomoci dospělých vyrábí různé vánoční ozdoby. Ty pak za symbolickou cenu prodáváme při rozsvěcování obecního vánočního stromu u nádraží. Výtěžek z jejich prodeje dáváme na charitativní účely. Letos získané peníze předáme Domovu Žlutý petrklíč v Lomci, který poskytuje péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík.

Vánoční strom rozsvítí obyvatelé Dívčic spolu se svými sousedy ze Zbudova, Novosedel, České Lhoty a Dubence, v sobotu 30. listopadu v 17 hodin v rámci projektu Oranžové Vánoce Skupiny ČEZ. Ve stejný čas se poprvé rozsvítí vánoční strom také na chladicích věžích Jaderné elektrárny Temelín. Podruhé pak v neděli 1. prosince opět v 17 hodin. Celkem se letos na jihu Čech rozsvítí s podporou Skupiny ČEZ 28 vánočních stromů.

Rozsvícení vánočního stromu a následný předsilvestrovský dětský ples, uzavřou podle starosty sérii téměř dvacítky letošních obecních akcí pro veřejnost. „Velmi významné jsou pro nás při jejich organizaci příspěvky z projektu Oranžový rok, kterým Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské akce obcí v okolí Jaderné elektrárny Temelín,“ konstatoval Stulík.

Nesporně nejvýznamnější akcí Dívčic v rámci programu Oranžového roku jsou tradiční Kubatovy slavnosti pořádané u pomníku rychtáře Jakuba Kubaty na Zbudovských Blatech. Na financování těchto oslav se vedle obce a temelínské elektrárny podílí také Jihočeský kraj, Svazek obcí Blata se sídlem v Pištíně a Místní akční skupiny (MAS) Rozkvět.

Obec Dívčice, která zahrnuje místně odloučené části Dívčice ves a Dívčice nádraží, Zbudov, Novosedly, Českou Lhotu a Dubenec, leží přibližně osmadvacet kilometrů severozápadně od Českých Budějovic V současné době má 560 stálých obyvatel.

Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky. Jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v oblasti Blat jsou vždy koncem června tradiční Kubatovy slavnosti.

Petr Pokorný, České Budějovice