Pod vedením paní vychovatelky Vochoskové a za doprovodu skvělého harmonikáře pana Vochosky děti udělaly „masopustní kolečko“ všem uživatelům, zaměstnancům v Domově pro seniory v Horní Stropnici. Svojí již jedenáctou návštěvou vykouzlily úsměvy na tvářích všech našich seniorů.

Eva Chaloupecká, ředitelka DPS Horní Stropnice