Program EHMK zahrnuje projekt Kul.turista, který si klade za cíl posilovat dlouhodobě občanskou společnost. Cílem je budovat silné a samostatné komunity a odolná sousedství. Díky Kul.turistovi zapouští kultura silné kořeny ve městě i v celém kraji. Vytváří příležitost pro zlepšení a oživení vzájemných vztahů místních a také k místu, ve kterém žijí.

Nejinak tomu je i v Třebotovicích. Náš spolek Třebotovice – Kaliště se snaží pro občany Třebotovic a Kališť pořádat mnoho sousedských aktivit, jako například Vánoční zpívání koled v kapličce, tvořivá setkání s tématickým zaměřením, sázení stromků a obnovu komunikací nebo tradiční stavění máje.

Ve středu 22. května se v Třebotovicích nedaleko Budějovic konalo focení obyvatel. Třebotovští se totiž zapojili do programu Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK).Ve středu 22. května se v Třebotovicích nedaleko Budějovic konalo focení obyvatel. Třebotovští se totiž zapojili do programu Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK).Zdroj: Lenka Benešová

Díky Kul.turistovi vznikl i nápad focení obyvatel. Roman Franc, který je hlavním fotografem tohoto projektu, svůj úkol pojal vtipně a kreativně. Za pomoci místních sestavil velmi efektivní fotografickou scénu v blízkosti třebotovské kapličky. Účast obyvatel byla hojná a shledala se s pozitivním ohlasem. Bude to krásná památka pro následující generace.

V červenci tohoto roku se plánuje v Třebotovicíh další akce, která by se v budoucnu mohla stát tradicí. S tím také souviselo focení obyvatel. Jedná se o akci s názvem “Slavnosti v Třebotovicích – setkání rodáků, sousedů a přátel Třebotovic“. Účelem této akce je oslovit původní i současné obyvatele či rodáky z Třebotovic a uspořádat tak setkávání, která by mohla vzejít v tradiční událost.

Lenka Benešová