Tento rok jsme k „tréninku“ mohli využít i nedaleký kopec, na kterém si děti trénovaly jízdu v bobu. Ostatní disciplíny jako například slalom, biatlon anebo hokej si děti celý týden trénovaly v tělocvičně školy. Ve třídě jsme pak společně hovořili o významu a symbolech olympijských her. Věnovali jsme se také důležitosti ochranných pomůcek, které musí sportovci, takže i my, nosit během sportování.Na stupních vítězů.Na stupních vítězů.Zdroj: MŠ a ZŠ Žimutice

Na konci týdne nás čekala samotná olympiáda. Děti zazpívaly naší olympijskou hymnu a složily olympijský slib. Zapálili jsme olympijský oheň a hry mohly začít. Všechny děti bojovaly a fanděním podporovaly i ostatní kamarády. Ale vítězové v každé kategorii mohli být jen tři. Ostatní závodníci dostali pamětní medaili, protože všichni předvedli výborné výkony a dodržovali pravidla fair play.

Na stupních vítězů v kategorii dívek stály:
1. místo - Adélka Berdarová
2. místo - Anička Drnová
3. místo - Emička Šmídová

V kategorii chlapců obsadili „bedny“:
1. místo - Vojtík Scholz
2. místo - Rudík Šíma
3. místo - Mireček Patřil

Na stupních vítězů.Na stupních vítězů.Zdroj: MŠ a ZŠ Žimutice

Robotizace a programování

Hodiny informatiky bývají na naší škole oblíbené. Ve výuce se zaměřujeme nejen na klasickou výuku na počítačích a tabletech, kde žáci během 4. a 5. ročníku kreslí na počítači, kopírují texty a obrázky, vkládají text do obrázků, píší kratší i delší texty, zvládnou používat e-mail, připojit digitální fotoaparát, když se díváme na fota ze školních akcí a mnohé jiné. O propojení s jinými předměty nemluvě, kdy vyhledávají informace především k prvouce. Podle potřeby pracujeme i na interaktivní tabuli.Robotizace a programování na žimutické malotřídní škole.Robotizace a programování na žimutické malotřídní škole.Zdroj: Dana Ryšlavá

Ve volných chvílích mohou samostatně si procvičovat učivo s výukovými vzdělávacími programy, jež škola stále rozšiřuje.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve čtvrtek 18. ledna 2024 zamítl žádost odsouzeného Tomáše Buriana (45) na obnovu řízení v případu zvlášť závažné vraždy z roku 2019.
Soud zamítl obnovu procesu odsouzeného vraha z Mlynářovic na Prachaticku

Nyní nastoupila novinka. Díky dotaci MŠMT na digitální technologie jsme zakoupili robotické hry pro mladší žáky Botley a Scottie Go, tablety a 3D brýle na virtuální realitu.

Nejdříve jsme se s výukovými pomůckami seznámili, poté s nimi začali pracovat. Začali jsme nejdříve s jednoduššími operacemi a postupně zvyšujeme náročnost. Mezi žáky je o výuku formou hry velký zájem. Dokonce je využíváme i mimo vlastní vyučovací hodinu v rámci rozvrhu – před začátkem vyučování.

Výstava o planetárním systému v českobudějovické hvězdárně.
V budějovické hvězdárně zahrají Pink Floyd v novém pořadu

Jsme rádi, že peníze jsou vynaloženy účelně a splňují záměr – jít s dobou, pracovat s novými technologiemi a hlavně připravit jedince pro život. Kdo ví, zda mezi našimi žáky není budoucí programátor či IT specialista.

Dana Ryšlavá, vyučující ZŠ a MŠ Žimutice