Projektem „Staráme se o svoje zdraví“ jsme se učili, jak pečovat o svoje zdraví a svých blízkých. Děti si vytvořily panáčky z papíru Otýlka a Honzíčka a podle jejich postav určovaly, jak se asi jejich papíroví kamarádi stravovali. Děti měly třídit potraviny na zdravé a nezdravé, a dokonce téměř všechny děti splnily domácí úkol: donést jednu zdravou a nezdravou potravinu vystřiženou z novin. Celý týden nám na postavách přibývaly obrázky, až je nebylo kam lepit. S dětmi jsme řešili, jak předcházet nemocem, jak je důležitý pohyb, přísun vitamínů a hygiena. Vařili jsme si vlastní zdravý čaj z bylinek, medu a citronu a učili se ohleduplnosti. Děti již ví, že když jsou nemocné, léčí se doma, protože nechtějí nakazit svoje kamarády a samy chtějí čelit bacilům v plné síle. A jak takový bacil asi vypadá? To už zapojily a rozvíjely svoji vlastní fantazii vyráběním bacilů z vlnek, drátků a knoflíků.

Hedvika Vyhnalová, vyučující MŠ Žimutice