Spolu s členy budějovické pobočky Československé obce legionářské mezi sebou tři desítky bývalých i současných vojáků přivítaly primátorku Dagmar Škodovou Parmovou. „Můj děda byl rekrutem v nedalekých kasárnách a za první světové války narukoval na adriatickou frontu,“ prozradila primátorka. „K vojákům a válečným veteránům cítím velkou úctu. Nasazovali jste svoje životy za vlast, za což vám moc děkuji,“ obrátila se k přítomným. ¨

Krajský koordinátor programu Péče o válečné veterány podplukovník Milan Čajdík připomněl, že v kraji žijí už jen tři váleční veteráni z II. světové války. Patří mezi ně také Pavel Holeček (98), který se setkání zúčastnil. „Můj tatínek Jeronym byl srbský, francouzský a italský legionář,“ připomněl pamětník. „Za války mě v sextě vyzvali, zda se chci zapojit do protinacistického hnutí, a dostal jsem se do skupiny Zbojník, později přejmenované na Zpravodajskou brigádu. Byl březen 1942, a dovedete si představit, co následovalo za dva měsíce za tzv. heydrichiády,“ připomněl nacistický teror, během kterého byly uvězněny a popraveny tisíce vlastenců a byly vypáleny Lidice a Ležáky. Koncem války se Pavel Holeček aktivně účastnil Pražského povstání. „Tatínek umřel v roce 1941 v necelých 50 letech. Zažil jsem toho v životě mnoho, a když vidím, co se ve světě děje dneska, říkám, že se všechno opakuje, jenom ve zmodernizované podobě,“ dodal veterán, který předal primátorce knihu svého otce o čs. legiích Návrat – kus legionářské epopeje.

Setkání válečných veteránů v Českých Budějovicích se v pátek 3. listopadu zúčastnila primátorka Dagmar Škodová Parmová i účastník Pražského povstání Pavel Holeček.Setkání válečných veteránů v Českých Budějovicích se v pátek 3. listopadu zúčastnila primátorka Dagmar Škodová Parmová i účastník Pražského povstání Pavel Holeček.Zdroj: Radek Gális

Vzpomínky na válku

Páteční večer válečných veteránů, kterého se zúčastnil i František Němec z odboru Péče o válečné veterány Ministerstva obrany ČR, nebyl výjimečný. „Podobná setkání se už konala v Českém Krumlově i Táboře a v pátek 10. listopadu bude v Písku,“ uvedl poručík Bohumír Tomášek, předseda českobudějovické Jednoty Československé obce legionářské a terénní pracovník projektu Péče o válečné veterány. „Setkáváme se s představiteli města i s příslušníky integrovaného záchranného systému a jsme rádi, že se i takhle váleční veteráni dostávají do povědomí veřejnosti,“ pokračuje Bohumír Tomášek, jenž před pár dny obdržel od primátorky Medaili za statečnost, kterou prokázal v polovině 90. let při misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. „Vojáci si zde popovídají mezi sebou, protože se někteří neviděli roky od doby, kdy spolu sloužili na zahraniční misi,“ vysvětluje a dodává, že válečných veteránů na jihu Čech je nyní 1841, z krajského města pak celkem 108 lidí.

Den válečných veteránů si v týdnu zástupci Čs. obce legionářské a další lidé připomenou vzpomínkovými akcemi na různých místech kraje. V Českých Budějovicích se např. lidé sejdou 10. listopadu v 10.00 u pomníku padlých západních letců RAF před poštou na Senovážném náměstí.

Radek Gális