Nejdříve své kulturní vystoupení předvedly děti z mateřské školy. Paní učitelky měly připraveny s dětmi velmi pestrý program složený z tanců, písniček a básniček.

Poté na řadu přišli žáci základní školy. Sborová recitace, sólová recitace, zpěv koled a vánočních písní zněl celým sálem. V další části vybrané žákyně hrály na hudební nástroje – klávesy, kytaru a flétnu.

Závěrečný blok byl složený z gymnastických sestav, výrazového tance a latinsko-amerických tanců.

Víc než hodinové vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. Všichni vystupující byli pochváleni.

Potvrdilo se, že i malá škola má spoustu šikovných dětí a žáků. Proto je pro vyučující velmi důležité rozvíjet a podporovat jejich talent a nadání.

Za zaslání příspěvku děkujeme Mileně Mikeškové.