Kroiher, od jehož narození ten den uplynulo přesně 150 let, byl významný kněz, senátor za agrární stranu, národohospodář, publicista a mecenáš, který se výrazně zasloužil o rozvoj obce. Celý život se také podílel na zlepšování životní úrovně venkovského obyvatelstva českých zemí a v meziválečné době měl podíl na církevním, politickém a hospodářském směřování celé Československé republiky.

Setkání se konalo na náměstí u Kroiherova pomníku z roku 2018 a zavítalo na něj kolem padesáti diváků. Po úvodních slovech starosty městyse Jiřího Benedy a položení květiny k pomníku byli přivítáni vzácní hosté – pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád, senátor Parlamentu ČR Ladislav Faktor a první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Všichni tři ve svých promluvách vyjádřili radost nad tím, že se na takovéto osobnosti nezapomíná a připomínají se jejich pozoruhodné osudy. Biskup Posád zdůraznil i Kroiherovu nebývalou štědrost a přiblížil existenci českobudějovické katedrální kapituly, jejímž čestným kanovníkem Kroiher byl.

Kronikář Ledenic, archivář a autor rozsáhlé monografie o Kroiherovi Jiří Cukr přiblížil jeho život a některé zajímavé citáty. „Jedná se asi o největší osobnost ledenické historie a bez nadsázky jednoho z nejznámějších Jihočechů své doby, byť dnes pro většinu lidí neznámého“ prohlásil Cukr a pokračoval: „Nejen Ledenice, kde působil 34 let až do své smrti v roce 1948, ale i jiné obce mu za mnohé vděčí nebo se v jejich dějinách výrazně mihl. V Rojšíně pod Kletí se v roce 1871 narodil, v Borovanech, kde působil před příchodem do Ledenic, jej jmenovali prvním čestným občanem, v Českých Velenicích díky němu postavili kostel, v Českých Budějovicích například přispěl na stavbu hvězdárny a na nákup nových mešních rouch pro katedrálu, a tak bychom mohli pokračovat. V dalších lokalitách zanechal svou stopu tím, že promlouval při svěcení kaplí, výročí spolků a různých dalších událostech. Třeba na pohřbech svých přátel – spisovatele Jindřicha Šimona Baara a státníka Antonína Švehly.“

O hudební doprovod se na vzpomínkovém setkání postarali žáci ledenické umělecké školy. Závěr povedeného večera patřil současnému ledenickému faráři Andrzeji Urbiszovi a krátké modlitbě.

 

Jaroslava Křížová, Jiří Cukr