Součástí konstrukce je i několikastránkový Vánoční příběh, který je připravený pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak to bylo s Ježíškem. Pokud to situace dovolí, bude tento projekt pokračovat přátelským setkáním sousedů, kde zazní koledy z úst čerstvé držitelky již třetí ceny Thálie a především vidovské rodačky Jany Šrejmy Kačírkové v klavírním doprovodu skladatele Mikoláše Troupa.

Kamila Lidralová