Watusi, Vahumský skot nebo také masajská kráva, pochází z východní a jižní Afriky, kde je chována převážně k produkci mléka, pro maso a kůži. Domorodé kmeny si velmi váží každého zvířete, které pro ně znamená symbol bohatství a majetku. Svou povahou jsou to velmi mírná zvířata, která lze chovat ve stádech. Obě pohlaví jsou obdařena silnými a dlouhými rohy, které mohou dosahovat rozpětí i 200 cm.

V Zoologické zahradě Dvorec chováme trio tohoto skotu a mládě, které jsme přivítali 23. února je již naše páté. Jalovička se stala ihned miláčkem ošetřovatelů. V současné době je se svoji matkou ve stáji, kde předvádí své nadšení ze života. Jakmile to počasí dovolí přesune se i s ostatními africkými kopytníky do venkovního výběhu.

I přesto, že jsou zoologické stále uzavřeny před zraky návštěvníků, dějí se zde mnohé pozitivní události. Na zvířata přichází jaro, začínají se rodit mláďata a všichni se nemohou dočkat prvních stabilních teplých dní a nocí. Stejně tak, jak se těší návštěvníci k nám, se i my těšíme na ně.

Jana Ambrožová, Zoo Dvorec