Přírodní rezerevace Vrbenské rybníky je význačným hnízdištěm a shromaždištěm vodních ptáků. Odbahnění rybníku Domin skončilo, všechny ostrůvky  opraveny, zpevněny a vykrášleny, voda už se napouští a ptáci si už  nachází  svá dočasná obydlí a  houfně se vracejí. A až ostrůvky zarostou, zazelenají se , bude  to opět nádherná podívaná. 

Na Domin a další okolní rybníky již přilétají rackové chechtaví, husy velké a různé druhy kachen, z nichž mnohé zde budou hnízdit. Takové shromaždiště ptáků přímo v sousedství bytové zástavby a dosahu obyvatel je raritou a měli bychom ho chránit. Zvláště prosíme návštěvníky o respektování zákazu volného pobíhání psů v prostoru. (Podívejte se na facebookovou skupinu Vrbenské rybníky.)

Marie Kadlecová