Výstava je zaměřena na faunu a flóru tropických deštných lesů Amazonie, vlhkých savan llanos v severní části Jižní Ameriky, rozsáhlé močálovité krajiny Pantanal na jihozápadě Brazílie či mlžných pralesů úbočí And.

Jihoamerická příroda učarovala Janu Dungelovi natolik, že od první návštěvy Venezuely v roce 1992 pravidelně navštěvuje jihoamerický kontinent se skicákem v ruce, aby zde maloval divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Jeho práce vyžaduje i odvahu, odolnost, schopnost vyrovnat se s tvrdými podmínkami a překonat nejrůznější překážky. Svou práci popsal v knihách Jak se maluje prales, S jaguárem v posteli, Džungle uprostřed bažin a Jaguár lidi nežere.

Výstavu doplňují ukázky knih, které Jan Dungel ilustroval. Jedná se o více než 40 publikací, které vycházely u nás i v zahraničí. Z českých titulů jsou to například publikace Zdeňka Veselovského K pramenům Orinoka, Abeceda zvířat, Etologie a pak Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR, Atlas ptáků České a Slovenské republiky, Atlas savců, Atlas ryb, obojživelníků a plazů nebo Příběhy z amazonského pralesa, Čim, Čára a zahrada.

Jan Dungel je rovněž hlavním protagonistou filmových dokumentů Vladimíra Šimka Štětcem a mačetou a Anakonda – konec mýtu?

Jan Dungel se narodil v roce 1951 v Kyjově a vystudoval biologii na Masarykově univerzitě v Brně. Záhy se začal věnovat svobodnému povolání malíře, ilustrátora a grafika. Používá techniku akvarelu doplněného barevnou tužkou.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy, nábytkem z paroží a kopiemi velkoformátových pláten J. G. Hamiltona. Návštěvnická sezona v roce 2022 je věnována výročí 180 let od založení muzea lesnictví a myslivosti na zámku Ohrada.

Národní zemědělské muzeum Ohrada