Mám přirozený respekt před člověkem, který je mistr ve svém oboru. A tak jsem si jednou dovolila zeptat se Radomíra Postla, Budějovičáka, proč se v jeho pracích tak často objevují ruce? Usmál se, zablýsklo se mu v očích a řekl: „Protože ruce jsou nejtěžší…" (Bez znalosti anatomie přesvědčivá kresba rukou nevznikne.)

A růže? „Protože je královna!“

Radomír mířil svou prací vysoko a bral svoji profesi vážně. Věděl kolik talentu, ale především píle je zapotřebí k vytvoření plakátu, katalogu, firemní značky, etikety. Byl velmi přísný sám k sobě. Když se však dostavil s dokončenou maketou či návrhem, šlo o dílo nejvyšší kvality. Navíc skutečně originální, stěží přehlédnutelné.

Staroslovanské jméno Radomír se překládá jako „ten, kdo se stará o mír“. Ráda dodávám, že svým dílem přispíval také ke kráse světa.

A Radomír Postl vědom si svého jména, patřil mezi jeho významné nositele.

Na stránkách Sdružení Bienále Brno v medailonku k jeho 75. narozeninám v roce 2014 kolegové uváděli, že do výčtu jeho práce patří kresba a dřevoryt: grafický desing – plakát, značka, logotyp, potravinářský obal, úprava knihy, typografie, fotografie…Mezinárodně je znám zejména jako tvůrce kulturních a sociálních plakátů vytvářených originální technikou grafického zpracování fotografických desek.

Zemřel letos v červenci v 81 letech. Čest jeho památce!

Dana Tůmová Vitásková