Jakmile jsme ve škole dětem rozdali letáčky, ihned se zvedla vlna nadšení a chuť do práce. Naše malotřídní škola má k ochraně přírody blízko a sázení stromků nám není cizí.

Přesně ve 12 hodin se žáci 4. a 5. ročníku v rámci pracovních činností a družina v počtu 15 účastníků přesunuli k víceúčelovému hřišti a jeho okolí. Za chvíli dorazila i paní učitelka z mateřské školky s malou pomocnicí. Protože se jednalo o fyzicky náročnou práci, pomáhali jsme pod dohledem pana Martina Hubeného s roznášením kůlů k vykopaným jámám. Každý strom měl u sebe 3 vysoké kůly. Jako nosiči se osvědčili úplně všichni a k žádnému zranění nedošlo. A kolik se zasadilo stromů? Celkem 39. Jednalo se o tyto druhy: kaštan perleťový, muchovník, javor červenolistý, lípa, sakura a dub.

Za odměnu každý se mohl občerstvit – opéci si špekáčky a napít se limonády. V sobotu bylo pokračování od 8,00 hodin, kdy se mohli zapojit též rodiče a dobrovolníci.

Dana Ryšlavá – vyučující ZŠ, Patricie Koubková – vychovatelka ŠD, Petra Kostelecká – vyučující MŠ