Školáci již ví, že se jedná o Projektový den, kdy se v rámci výuky propojí několik předmětů – Tv – pochod na místo určení, Prv – druhy stromků, jejich jména rodová a druhová, Pč – vlastní sázení, M – sčítání, Čj – formou vypravování zhodnocení celé akce.

V pátek 8. dubna v 8 hodin jsme šli sázet alej na okraji Žimutic. Pod odborným vedením pana Martina Hubeného jsme celkem vysadili 14 ovocných stromků – jednalo se o jabloně, hrušně, třešně a mirabelky. Vzhledem k tomu, že předchozí den vydatně pršelo, čekal nás bahnitý polní terén, což se následně odrazilo na obuvi i oblečení. Všichni jsme ovšem měli pracovní oblečení i rukavice, takže nás nic nemohlo překvapit.

Po návratu do školy byli šikovní žáci odměněni jedničkou do žákovské knížky v rámci pracovních činností.

A co se žákům nejvíce líbilo?

Sázení a drátování stromků, vlastní kopání díry pro nové stromky a zatloukání kůlů. Zaujalo je, že se stromky musí omotávat jutou, aby se nezranily. Někomu se líbil i přespolní běh s vodou při zalévání stromků.

Naštěstí se nikdo při práci nezranil a můžeme se těšit na další podobné akce, které mají smysl.

Na samý závěr dopoledne pan Hubený připomenul některé zajímavé věci:

- stromky jsou osvědčené staré české odrůdy od pěstitele z Tábora, který se své práci věnuje s láskou

- výtěžek ze sázení stromků půjde na charitativní účely, což nás velice těší

Dana Ryšlavá - vyučující ZŠ a MŠ Žimutice