Zajímavé je, že novou trasu naučné stezky navrhli studenti současného 4. ročníku, a to navíc ve svém volném čase společně se svým pedagogem. Bylo to právě jejich nasazení a nadšení, které jako jiskra zažehla zájem celé školy o tuto oblast.

Co si pod pojmem patronát představit?

„Patronát je smysluplná péče o kousek světa, o kousek města, jehož osud nám není lhostejný. Mladí lidé získají vztah ke svému okolí a odvedou kus užitečné práce,“ vysvětluje náměstek primátora Ivo Moravec.

S touto myšlenkou souzní i studenti. „Patronát je pro naši školu velkou ctí, ale také závazkem. Máme v plánu dohlížet na stav stezky a pečovat o ni. Případné podněty k opravám budeme předávat příslušným orgánům, ale také se sami aktivně zapojíme do její ochrany a zorganizujeme alespoň jednou ročně velký úklid stezky,“ doplňuje s úsměvem Jan Hrdlička, zástupce studentské rady školy, který byl na jednání také přítomen.

S tímto tvrzením souhlasí i autor nové trasy Vít Fyrbach: „Prvotní myšlenka byla a stále je pomoci tomuto krásnému místu. Chránit ho a vzdělávat lidi okolo nás tak, aby si uvědomili výjimečnost dané oblasti. Jsme moc rádi, že studentská rada bude postupně naplňovat naši myšlenku, a to ve chvílích, kdy my už na škole nebudeme.“

Na co se můžou občané Českých Budějovic těšit?

Současná stezka vede po březích rybníků Domin, Starý vrbenský rybník a Nový vrbenský rybník a tvoří okruh. Nová trasa využívá vnitřní cestu mezi těmito rybníky, která je hojně využívána, avšak aktuálně není součástí stezky.

Tato trasa bude doplněna o lavičky a nové informační tabule, které budou mít krátký, ale zato poutavý text. Tabule budou zaměřeny vždy na jeden konkrétní druh ptactva a budou obsahovat aktivní herní prvky. Atraktivita je zajištěna i tím, že návštěvník si může zahrát zajímavou hru prostřednictvím mobilní aplikace ve svém telefonu a některé druhy ptactva z tabulí vidět na vlastní oči prostřednictvím virtuální reality.

V jaké fázi je projekt nyní?

Díky společné práci realizátorů z Magistrátu města a zadavatelů projektu se vize pomalu začíná přeměňovat na realitu. Garant projektu, náměstek primátora Ivo Moravec, přibližuje společnou práci: „Nyní je potřeba zpřesnit rozpočet, vymyslet texty, navrhnout grafické zpracování informačních tabulí a promyslet jejich umístění. Vůbec nepochybuji o tom, že to sympatická parta nadšenců z obchodky ve spolupráci s městem s přehledem zvládne.“

Jan Kodad, druhý z autorů projektu, na závěr ještě skromně dodává: „Opravdu si přejeme, aby byl výsledek co nejlepší a dělal radost nám všem. Pokud půjde vše podle plánu, tak nový úsek naučné stezky bude stát ještě letos."

Stanislava Velcová