V jižních Čechách akce proběhla na lokalitě Ševětín. Připravena byla stanoviště, kde návštěvníci měli možnost vyzkoušet zalesňovací práce - sázení bukových sazenic, kopání jamek, vrtání děr pro kůly na oplocenky a podobně. Doprovodným programem byly stanoviště na připravené trase, kde byli návštěvníci seznámeni s dalšími lesnickými činnostmi, jako měření dříví, přibližování dříví koňmi, ochrana lesa a v neposlední řadě také s lesní pedagogikou, která je nosným programem Lesů České republiky směrem k veřejnosti, k nejmenším.

Prezentovány byly aktuální programy Lesů České republiky Vracíme vodu lesu, Vracíme koně lesu, Vracíme sovy lesu.

Stěžejní téma dne, tedy zalesňování, probíhalo od 10 do 16 h na šesti stanovištích. Zúčastnilo se 530 návštěvníků a společně zasadili zhruba 8500 stromků nového lesa.

Ing. Jaroslav Karas
náměstek pro lesní hospodářství