Dvě plně naložená osobní auta s léky a zdravotnickým materiálem odjela dnes od Zdravotně sociální fakulty JU. Studenti a vyučující bezpečnostních oborů do nich naložili vše, co se od začátku března shromáždilo na recepcích dvou budov ZSF JU. Studentka 2. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost Bc. Marcela Dobiášová, která sbírku iniciovala, ji v pondělí předá Regionálnímu ukrajinskému spolku ve východních Čechách, odkud brzy poputuje do potřebných míst na Ukrajině. Převezme ji MUDr. Roman Kostyšyn, který se narodil na Ukrajině, vystudoval tam lékařskou fakultu a má v této zemi stále část své rodiny. Nyní působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde je vedoucím lékařem spondylochirurgického oddělení. „Znám ho minimálně deset let a patří k mým blízkým přátelům. Je s lidmi na Ukrajině stále v kontaktu a ví, jak a kam tyto věci doručit,“ uvedla Bc. Dobiášová.

Velmi ji potěšilo, že se ve sbírce objevily ty nejpotřebnější předměty a pomůcky, jako jsou například analgetika, masti, spreje na popáleniny a mastné tyly, desinfekce, obvazy, náplasti, autolékárničky, injekční stříkačky apod., velmi se hodí také berle, ortézy a třeba i zdravotnická brašna. Shromážděná zdravotnická materiální pomoc vychází z charakteru naší fakulty, která připravuje studenty na pomáhající profese. Tomu odpovídá kvalita sbírky i rychlost, s níž vznikla, a jak akčně je s ní nakládáno. „Reakce našich studentů byla okamžitá. Velmi přesně vyhodnotili, že lidé, kteří na Ukrajině zůstávají, potřebují naši pomoc nejvíc. Sbírek pro Ukrajinu je velké množství, ale ta naše byla jedna z prvních a měla jasné zaměření. Líbí se mi, že prokázala úzké propojení zdravotnických a bezpečnostních oborů, které na naší fakultě vyučujeme,“ uvedla ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D. Potěšilo ji, jak smysluplně se studenti – ač jako celá společnost už po covidovém období unavení, vystresovaní a toužící po klidném životě – dokázali zmobilizovat a pomoci lidem, kteří jsou na tom ještě hůř.

„Každý z nás má ve svém okolí známé, spolužáky nebo prostě jenom lidi odvedle, kteří pocházejí z Ukrajiny nebo tam mají své příbuzné a známé,“ shrnula studentka Marcela Dobiášová, která záhy po vypuknutí válečného konfliktu nejprve sama nakoupila věci pro Ukrajinu a předala je na kontaktní místo pro humanitární pomoc. Pak přemýšlela, koho do akce ještě zapojit a jak nejlépe. Proto se obrátila na vedení ZSF JU: reakce byla vstřícná, takže vznikla dvě místa, kam lidé mohli potřebné věci nosit – jedno v hlavní budově fakulty a druhé v pavilonu H českobudějovické nemocnice, kde se také vyučuje. Na fakultě je Marcela Dobiášová v kombinovaném studiu, jinak pracuje jako farmaceutická laborantka v lékárně. Jejími spolužáky jsou i hasiči a vojáci, kteří s nakládáním a odvozem sbírky pomáhali.

Alena Binterová