Děti si společně zahrály divadélko O pejskovi a myšce, kteří se vypravili do přírody a občas něco popletli. Chtěli si například opéct buřty v lese, anebo šlapali po kytičkách na rozkvetlé louce. S pomocí dětí ale svoje chování vždycky napravili a teď už vědí, jak se k přírodě chovat, aby netrpěla.

Naší Zemi děti také společně vyrobily dárky. Připravily její zmenšené modely. Pomocí techniky kašírování vytvořily kouli, kterou vymalovaly v krásných barvách, které naše planeta nosí. Největším darem, který si děti pro Zemi připravily, byl úklid v okolí školky. Pečlivě se na tuto výpravu nachystaly. V průběhu celého týdne jsme si společně ukazovali, kam sebraný odpad správně roztřídit a s pomocí písniček nám to šlo jako po másle. Ve školce máme také spoustu krásných knížek o tom, jak se o naši planetu starat a tak jsme si každý den před odpoledním spinkáním přečetli spoustu zábavných příběhů a ponaučení. A nejen to. Stihli jsme si zahrát spoustu her, při kterých jsme si ukázali, proč je dobré neplýtvat vodou, jídlem nebo elektřinou. Na tematických pomůckách, které máme ve školce, si děti mohly osahat, co se dá například vyrobit z vytříděného papíru, plastových lahví, anebo skla. Slíbili jsme si, že se o naši planetu budeme starat celý rok, nejen na její svátek a těšíme se, že ho za rok zase oslavíme a naši Zemi opět obdarujeme.

Oslava planety Země.Oslava planety Země.Zdroj: Pavlína Drnová, vyučující MŠ

Největším darem, který si děti pro Zemi připravily, byl úklid v okolí školky. Pečlivě se na tuto výpravu nachystaly. V průběhu celého týdne jsme si společně ukazovali, kam sebraný odpad správně roztřídit a s pomocí písniček nám to šlo jako po másle. Ve školce máme také spoustu krásných knížek o tom, jak se o naši planetu starat a tak jsme si každý den před odpoledním spinkáním přečetli spoustu zábavných příběhů a ponaučení. A nejen to. Stihli jsme si zahrát spoustu her, při kterých jsme si ukázali, proč je dobré neplýtvat vodou, jídlem nebo elektřinou. Na tematických pomůckách, které máme ve školce, si děti mohly osahat, co se dá například vyrobit z vytříděného papíru, plastových lahví, anebo skla.

Pavlína Drnová,vyučující MŠ

Čarodějnická školka

Letos jsme v mateřské škole v Žimuticích slavili Filipojakubskou noc, u nás spíše den, opravdu příkladně. Děti i paní učitelky byly už od pondělí převlečeny za čarodějnice a čaroděje a řádně se na ten den s velikým D připravovaly. Všichni vyráběli čarodějnice z plata od vajíček, učili se písničku o čarodějnici na motorce a také to pro čarodějnice nejdůležitější - zaklínadla, za která byla schovaná různá prstová a jazyková cvičení.

Druhý den proběhl přímý čarodějnický výcvik na školní zahradě. Malí čarodějní učni museli splnit disciplíny - například let na koštěti, hledání ztraceného netopýra, anebo sbírání přísad do kouzelných lektvarů. Po ukončení výcviku děti dostaly Čarodějnický diplom a mohly se účastnit samotného reje. Nejprve jsme obětovali naši kolegyni Boženu (maketu čarodějnice), která to za nás odnesla, ale netruchlili jsme dlouho, náladu nám spravili opečené buřtíky. Což byl i krásný závěr dne. Děti i paní učitelky si čarodějnickou školku opravdu užily a budeme se těšit zase za rok.

Petra Kostelecká, vyučující MŠ Žimutice

Poděkování policii

Chtěli bychom poděkovat Policii ČR – odbor dopravy v Českých Budějovicích za uspořádání vzdělávací akce pro naše žáky a děti ZŠ a MŠ Žimutice.

V pondělí 6. května v dopoledních hodinách za námi přijeli 3 mladí policisté s autem a motorkou. Rozdělili jsme se do třech skupin – MŠ, žáci 1,2. a 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku, poté jsme plynule přecházeli po jednotlivých stanovištích. Seznámili jsme se s činností policie – všech jejích složek. Každý si mohl sednout do auta i na motorku. Oblékali jsme si neprůstřelné vesty, helmy, velký zájem byl o nasazování pout a použití obušku. Trénovali jsme i fyzickou zdatnost – cvičili jsme kliky – prý je ideální jich zvládnout 18 a více. Běh na krátké trati nám též nečinil problém – policista nám radarem měřil rychlost a vzájemně jsme si časy porovnávali.

Policisté uspořádali vzdělávací akci pro žáky a děti ZŠ a MŠ Žimutice.Policisté uspořádali vzdělávací akci pro žáky a děti ZŠ a MŠ Žimutice.Zdroj: Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice

V rámci výuky Prvouky jsme si rozšířili znalosti, jak se mají žáci chovat v náročných životních a krizových situacích. Při rozloučení jsme obdrželi omalovánky, záložky, vystřihovánky - s motivem činnosti Policie, dále reflexní tkaničky a šle. Na oplátku policistům děti ve školce nakreslily obrázky a žáci si nachystali malé dárečky, které jsme jim na závěr předali. Budeme se těšit na další spolupráci, která je pro nás přínosná.

Vyučující ZŠ a MŠ Žimutice